Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố Hà Nội (15:03 17/07/2020)


HNP - Ngày 07/7/2020, HĐND TP ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố Hà Nội.

Cụ thể, thông qua chương trình giám sát của HĐND thành phố Hà Nội năm 2021 với những nội dung sau:

HĐND giám sát tại các kỳ họp: Xem xét báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2021 của Thành phố; các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định của Luật; Chất vấn UBND, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân, Chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND Thành phố.

HĐND giám sát chuyên đề: Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn Thành phố và giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND, ngày 13/7/2012, của HĐND Thành phố về “Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn Thành phố.

Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, Đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND Thành phố được thực hiện theo quy định của Luật; Hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND sẽ do Thường trực HĐND, các Ban HĐND thực hiện căn cứ vào chương trình công tác năm 2021 của HĐND Thành phố.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật