Thành lập, đặt tên 122 thôn, tổ dân phố mới và đổi tên 5 tổ dân phố (15:03 17/07/2020)


HNP - Ngày 07/7/2020, HĐND TP ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo nghị quyết, HĐND TP thông qua việc thành lập, đặt tên 122 thôn, tổ dân phố mới thuộc 15 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020, cụ thể như sau: Quận Ba Đình: Thành lập 01 tổ dân phố mới; Huyện Ba Vì: Thành lập 04 thôn mới; Quận Cầu Giấy: Thành lập 03 tổ dân phố mới; Huyện Chương Mỹ: Thành lập 03 tổ dân phố mới; Huyện Gia Lâm: Thành lập 02 tổ dân phố mới; Quận Hà Đông: Thành lập 10 tổ dân phố mới; Quận Hai Bà Trưng: Thành lập 03 tổ dân phố mới; Huyện Hoài Đức: Thành lập 06 tổ dân phố mới; Quận Hoàng Mai: Thành lập 44 tổ dân phố mới; Quận Long Biên: Thành lập 06 tổ dân phố mới; Huyện Mê Linh: Thành lập 11 thôn mới; Quận Nam Từ Liêm: Thành lập 08 tổ dân phố mới; Quận Tây Hồ: Thành lập 02 tổ dân phố mới; Huyện Thanh Oai: Thành lập 13 thôn, tổ dân phố mới; Huyện Thanh Trì: Thành lập 06 tổ dân phố mới.

Đồng thời, HĐND TP thông qua việc đổi tên 05 tổ dân phố thuộc 02 quận, huyện cụ thể như sau: Huyện Chương Mỹ đổi tên 03 tổ dân phố, quận Đống Đa đổi tên 02 tổ dân phố.

HĐND TP giao UBND Thành phố quyết định thành lập và chỉ đạo kiện toàn, đảm bảo tổ chức, hoạt động các thôn, tổ dân phố mới theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để tiếp tục kiện toàn sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới, đổi tên các thôn, tổ dân phố tại các quận, huyện, thị xã đảm bảo đúng thủ tục, quy trình, thời gian theo quy định của pháp luật; phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước tại các địa phương.

Chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của HĐND Thành phố, quyết định thành lập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố và các nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố có hiệu quả theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện việc kiện toàn đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị đảm bảo đúng quy định.

Chỉ đạo UBND các cấp căn cứ phân cấp kinh tế - xã hội, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các trang thiết bị nhà văn hóa, phòng sinh hoạt cộng đồng dân cư của các thôn, tổ dân phố mới được thành lập, đặt tên, đổi tên; công khai địa điểm, quản lý sử dụng nhà văn hóa và các cơ sở vật chất phục vụ nhân dân tại các khu dân cư đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t