Mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố phải nghỉ sau sắp xếp (15:02 17/07/2020)


HNP - HĐND TP vừa ban hành Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND, ngày 07/7/2020, về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 16/9/2019, của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo nghị quyết này, đối tượng áp dụng bao gồm: Cán bộ, công chức cấp xã, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế theo điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ hoặc cán bộ cấp xã nghỉ công tác do không đủ điều kiện về tuổi tái cử theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, ngày 09/3/2015, của Chính phủ do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; Cán bộ, công chức cấp xã do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nên không còn giữ chức danh cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 16/9/2019, của Ban Thường vụ Thành ủy; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố; Trưởng ban công tác Mặt trận, Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố phải nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án sắp xếp, kiện toàn, thôn, tổ dân phố ban hành kèm theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND, ngày 19/9/2019, của UBND Thành phố.

Đối tượng không áp dụng bao gồm: Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác ở một chức danh nhưng vẫn đang giữ hoặc được chuyển sang chức danh không chuyên trách khác; Các chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác tại thời điểm đã hết nhiệm kỳ.

Thời gian thực hiện chế độ hỗ trợ đối với CB, CC, VC, người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác do dôi dư sắp xếp đơn vị hành chính thực hiện theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc thành phố Hà Nội.

Chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác khi thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 19/6/2019, của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tố dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố ban hành kèm theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND, ngày 19/9/2019, của UBND Thành phố được thực hiện tại thời điểm người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác trong thời gian triển khai Đề án.

Chế độ hỗ trợ xem cụ thể tại đây.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t