Quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội (14:58 17/07/2020)


HNP - Ngày 7/7/2020, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo quy định này, khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường), gồm 04 phường thuộc thị xã Sơn Tây là Sơn Lộc, Quang Trung, Ngô Quyền và Lê Lợi. Các thị trấn của 05 huyện: Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng; thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức; thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh; thị trấn Trâu Quỳ và thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm; thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì. Đồng thời, khu vực không được phép chăn nuôi gia súc, gia cầm bao gồm các khu chung cư, tập thể cũ, khu đô thị nằm trên địa bàn các huyện, thị xã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khu đô thị được quy định tại Điều 9 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị).

Chăn nuôi tại các địa bàn khác không thuộc khu vực không được phép chăn nuôi phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư 23/2019/TT-BNN&PTNT, ngày 30/11/2019, của Bộ NNN&PTNT và các quy định pháp luật liên quan.

Nghị quyết này cũng quy định các chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Trong đó, đáng chú ý là thành phố sẽ hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề cho đối tượng chủ cơ sở, người lao động làm việc trực tiếp tại các cơ sở chăn nuôi đáp ứng quy định tại nghị quyết này khi dừng chăn nuôi có nhu cầu đào tạo, chuyển đổi nghề và hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi đến vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t