Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết kiến nghị cử tri (20:46 24/06/2020)


HNP - Trong thời gian qua, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, ngày 06/12/2018, của HĐND Thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố đã được UBND TP và các sở ban ngành, quận huyện tích cực triển khai, qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị các cấp trong công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trong đó, UBND Thành phố đã kịp thời ban hành các văn bản, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để chỉ đạo các sở ngành Thành phố và UBND các cấp nghiêm túc thực hiện Nghi quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố. HĐND các cấp cũng tăng cường hoạt động giám sát đối với công tác giảỉ quyết kiến nghị của cử tri thông qua các kỳ họp HĐND và giám sát chặt chẽ đối với kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đáng chú ý, HĐND Thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức 01 phiên chất vấn về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; 01 đợt giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố. Thường trực HĐND Thành phố cũng giao Ban Pháp chế tổ chức thẩm tra, giám sát 08 cuộc về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Hoạt động giám sát này đã lan tỏa tới HĐND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ các cấp Thành phố trong công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp các kiến nghị của cử tri Thủ đô với chính quyền Thành phố cũng tạo nên hiệu quả trong việc giải quyết kiến nghị cử tri. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp Thành phố đã luôn làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri cũng như giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Nhờ nỗ lực đó, đến nay, việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã được chú trọng và tỷ đạt tỷ lệ cao. Từ năm 2018 đến nay, có 2.770 kiến nghị đã được trả lời (đạt 100%), trong đó, có 2.434/2.770 kiến nghị đã được giải quyết xong (đạt 88%), có sự chuyển biến tích cực. So với thời điểm trước khi ban hành Nghị quyết số 14 của HĐND Thành phố thì đến nay, tỷ lệ giải quyết kiến nghị của cử tri đã tăng từ 81,7% lên 88%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục kịp thời. Đó là theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, HĐND Thành phố đã giao UBND Thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại; thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội và các kiến nghị của Đoàn giám sát xong trong năm 2019, gắn các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy. Tuy nhiên, kết quả thực hiện còn chậm, các kiến nghị của cử tri hiện nay vẫn còn 336/2.770 kiến nghị với tỷ lệ 12,13% giải quyết chưa dứt điểm; Còn 35/114 quyết định giải quyết khiếu nại với tỷ lệ 30,7% giải quyết chưa dứt điểm, còn 98/180 thông báo kết luận giải quyết tố cáo với tỷ lệ 54,44% giải quyết chưa dứt điểm, chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Ngoài ra, các vụ việc phức tạp theo Nghị quyết số 15-NQ/TU hiện nay đang còn 57/200 vụ việc với tỷ lệ 28,5% chưa giải quyết xong dứt điểm thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành phố theo dõi đôn đốc. Một số đơn vị tỷ lệ giải quyết còn thấp như Ba Vì, Long Biên, Ba Đình, Thanh Trì; một số đơn vị có từ 01-02 vụ nhưng chưa giải quyết dứt điểm như Chương Mỹ, Nam Từ Liêm, Sơn Tây, Thạch Thất.

Để tiếp tục tạo bước chuyển biến tích cực trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố đem lại hiệu quả hơn nữa, Thường trực HĐND Thành phố đã đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục xây dựng kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện Nghị quyết, thực hiện phân loại, rà soát các vụ việc nhất là các vụ việc tồn đọng lâu năm chưa giải quyết xong theo từng lĩnh vực, từng địa bàn để chỉ đạo giải quyết dứt điểm và gắn với lộ trình cụ thể, thời gian tổ chức thực hiện đối với từng vụ việc và báo cáo kết quả thực hiện. Phấn đấu tổ chức thực hiện, cơ bản giải quyết xong dứt điểm các vụ việc trong năm 2020.

Cùng với đó, UBND TP cần thường xuyên theo dõi, tăng cường công tác kiểm tra, việc tổ chức thực hiện của UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố việc giải quyết các vụ việc. Địa phương nào tiếp tục còn để tồn đọng nhiều vụ việc, không giải quyết đứt điểm cần xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu, cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. UBND các quận, huyện, thị xã có nhiều vụ việc phức tạp, cùng nội dung, cần chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất tổng thể, tổ chức họp liên ngành, báo cáo kết quả với UBND Thành phố để chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

HĐND TP cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, đặc biệt là việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật có tính chất phức tạp gắn với các vụ việc theo Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy để tạo sự thống nhất và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng. Tăng cường công tác tiếp dân và tổ chức đối thoại với người dân, từ đó, nâng cao chất lượng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t