Mê Linh: Đào tạo nghề cần sát với thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (12:04 16/06/2020)


HNP - Sáng 16/6, Đoàn giám sát số 1 của Thường trực HĐND thành phố, do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố làm trưởng đoàn, đã làm việc với huyện Mê Linh về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện, giai đoạn từ năm 2016 đến nay.  

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc


Báo cáo với đoàn giám sát, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, Mê Linh cơ bản vẫn là huyện thuần nông, phần lớn người dân trong độ tuổi lao động đang làm nông nghiệp. Trước khi thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo chưa cao nên việc triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn giúp đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và thị trường lao động; gắn đào tạo nghề với tạo việc làm tại chỗ và chuyển dịch cơ cấu lao động; phát triển nguồn nhân lực nông thôn để phát triển kinh tế, trong đó người lao động nông thôn là người được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước về tạo việc làm, giảm nghèo, phát triển kinh tế nâng cao mức sống gia đình và xây dựng nông thôn mới.
 
Từ năm 2016 đến nay, huyện Mê Linh đã thực hiện đào tạo nghề cho 4.370 lao động nông thôn theo Quyết định 1956 tại 127 lớp dạy nghề (trong đó, nghề phi nông nghiệp 29 lớp với 990 học viên; nghề nông nghiệp 98 lớp với 3.380 học viên). Học viên tham gia học nghề được hỗ trợ kinh phí học tập, được cấp phát tài liệu, học liệu đầy đủ, chương trình, tài liệu giảng dạy khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và nhu cầu của người lao động; cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ phục vụ cho việc dạy và học; đội ngũ giáo viên tham gia đào tạo nghề nhiệt tình, tận tâm, tận tụy. Học viên thuộc đối tượng 1, đối tượng 2 (người có công, đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo) được hỗ trợ tiền ăn nên lao động nông thôn phấn khởi hơn khi vừa được học để trang bị kiến cơ bản để ứng dụng phát triển sản xuất vừa được hỗ trợ kinh phí h