Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2020 (16:47 22/05/2020)


HNP - Ngày 15/5, HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2020 (đợt 1).

Theo nghị quyết, HĐND TP phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2020 (đợt 1) của Thành phố Hà Nội.

Thông qua phương án phân bổ chi tiết phần vốn ngân sách Trung ương bố trí thu hồi ứng năm 2020 với số vốn 161.600 triệu đồng.

HĐND TP giao UBND Thành phố tổ chức triển khai nghị quyết. Các nội dung không điều chỉnh tại Nghị quyết này tiếp tục thực hiện theo quy định tại các Nghị quyết số: 02/NQ-HĐND ngày 03/7/2017; 15/NQ-HĐND ngay 04/12/2017; 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018; 24/NQ-HĐND ngày 04/12/2019; 26/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố.

Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t