Chuẩn bị giám sát việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn (14:43 22/05/2020)


HNP - HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 14/QĐ-HĐND thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 2016 đến nay.

Nội dung giám sát sẽ tập trung vào đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn từ năm 2016 đến nay theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Qua giám sát sẽ làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn vướng mắc và tổng hợp những đề xuất kiến nghị liên quan đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Dự kiến, trong tháng 6/2020, HĐND TP sẽ giám sát đối với UBND Thành phố Hà Nội và một số sở ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; UBND các huyện, thị xã; UBND các quận có công tác đào tạo nghề cho lao động từ năm 2016 đến nay; Các đơn vị tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t