Chuẩn bị giám sát việc xây dựng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (14:37 14/05/2020)


HNP - Dự kiến, từ ngày 02/6 - 20/6/2020, Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND TP sẽ giám sát về xây dựng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và việc cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Việc giám sát sẽ tập trung vào kết quả xây dựng, công nhận trường chuẩn quốc gia các cấp học trên địa bàn đến tháng 5/2020: Số trường đạt chuẩn quốc gia ở cấp học, mức độ đạt chuẩn; số trường đạt chuẩn quốc gia cần công nhận lại (hết thời hạn 5 năm kể từ ngày ký quyết định)... Đánh giá kết quả đạt được so sánh với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ địa phương nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết 05/2012/NQ- HĐND, ngày 05/4/2012, của HĐND Thành phố.

Ngoài ra, sẽ giám sát công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn; Việc đôn đốc, giám sát và kiểm tra các trường trong thực hiện kế hoạch xây dựng và công nhận mới, công nhận lại trường chuẩn quốc gia ở các cấp học trên địa bàn; Việc tổng kết, đánh giá công tác xây dựng và công nhận trường chuẩn quốc gia trên địa bàn.

Về cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông công lập trên địa bàn từ năm 2012 đến nay, Ban sẽ giám sát về thực trạng quy mô trường lớp, cơ sở vật chất các cấp học trên địa bàn Thành phố hiện nay; quy mô học sinh các bậc học mầm non, phổ thông; Kết quả thực hiện các dự án đầu tư cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông công lập trên địa bàn từ năm 2012 đến nay: số trường được cải tạo, xây mới, kinh phí thực hiện; Nhu cầu cần cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông công ỉập trên địa bàn giai đoạn 2020-2025: số trường cần cải tạo, xây mới, kinh phí thực hiện, đánh giá tính khả thi việc bố trí đất để xây dựng trường; Công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông trên địa bàn.

Công tác giám sát nhằm chỉ ra những hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, giải pháp khắc phục trong xây dựng, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và việc cải tạo, xây mới trường mầm non, trường phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật