HĐND TP: Nhiều hoạt động quan trọng được tổ chức trong quý II/2020 (19:35 28/04/2020)


HNP - Trong quý I/2020, HĐND Thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô, trong đó, chú trọng thực hiện chủ đề “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp”, gắn liền với công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp Covid-19.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, toàn diện; đã hoàn thành 78/306 công việc của quý I theo chương trình công tác năm 2020 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND Thành phố và 48 nội dung phát sinh đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và hiệu quả”. Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 13 (kỳ họp không thường kỳ) về nội dung sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội và tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung của luật số 47/2019/QH14 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thường trực HĐND Thành phố đã tiến hành khảo sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Trên cơ sở giám sát, khảo sát, Đoàn giám sát đã ban hành báo cáo số 07/BC-HĐND, ngày 11/3/2020, trong báo cáo đã đánh giá rõ các kết quả đạt được; các hạn chế, nguyên nhân và có nhiều kiến nghị với Bộ Y tế, UBND Thành phố, các sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã để làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona (Covid-19) trên địa bàn Thành phố. Các đồng chí Thường trực HĐND Thành phố tham dự đầy đủ các cuộc họp Thường trực Thành ủy, Họp Ban Thường vụ Thành ủy và tham dự các hoạt động chung của Thành phố; Tham gia, cho ý kiến vào các chủ trương, chương trình trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động của Thủ đô.

Quý II/2020 là thời điểm đặc biệt quan trọng, diễn ra nhiều hoạt động lớn, có ý nghĩa đối với Thành phố và HĐND Thành phố, trong đó, tập trung một số nội dung trọng tâm sau: Tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư , của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của Thành phố về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid-19.

Tổ chức phiên giải trình của HĐND Thành phố về nội dung giải quyết kiến nghị cử tri, khiếu nại tố cáo và kết quả thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 01/12/2018 của HĐND Thành phố với hình thức phù hợp trong tình hình dịch bệnh. Tiếp tục tiến hành giám sát tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; Tỉ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách Thành phố giai đoạn 2017-2020 tại một số quận, huyện, thị xã, sở, ngành Thành phố; Giám sát tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố giai đoạn từ năm 2016 đến nay. Tổ chức Hội nghị chuyên đề quý II giữa Thường trực HĐND Thành phố với Thường trực HĐND quận, huyện, thị xã (dự kiến trong tháng 6/2020). Tổ chức khảo sát, làm việc với HĐND quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn liên quan đến hoạt động của chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả,chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND  theo đúng quy chế; duy trì nề nếp việc tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND Thành phố; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng; mở rộng các kênh tiếp nhận, đối thoại, trao đổi, giám sát giữa HĐND với cử tri và các cơ quan, đơn vị,…


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật