Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp (11:19 23/04/2020)


HNP - Thời điểm này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV đang triển khai, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14. Xác định kỳ họp là hoạt động trọng tâm quan trọng của HĐND, Thường trực HĐND Thành phố đặc biệt chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu trong quyết định những vấn đề quan trọng của Thủ đô.

Kỳ họp thứ mười ba HĐND TP Hà Nội khóa XV


Theo đánh giá của HĐND TP, các kỳ họp và nghị quyết được ban hành đã thể hiện vai trò của HĐND TP là cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, hoạt động luôn nâng cao chất lượng theo hướng đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Các kỳ họp trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả trong hoạt động HĐND các cấp bởi nhiều lý do. Đó là công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp được Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND Thành phố chỉ đạo, triển khai chủ động từ rất sớm, có sự phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ và các sở, ngành, cơ quan chuyên môn trong chuẩn bị nội dung, tổ chức khảo sát, thẩm tra, phản biện xã hội… Toàn bộ các nội dung cũng được báo cáo, xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố theo quy định.

Bên cạnh đó, Chương trình kỳ họp HĐND Thành phố được sắp xếp khoa học, phù hợp về nội dung để đại biểu có điều kiện tham gia ý kiến nhiều hơn; toàn bộ tài liệu kỳ họp được gửi sớm tới các vị đại biểu qua hòm thư điện tử; in toàn bộ các báo cáo thẩm tra để đại biểu tiện nghiên cứu và thảo luận. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND chi tiết, đầy đủ, rõ quan điểm. Các văn bản trình kỳ họp được chuẩn bị kỹ, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Các vướng mắc hoặc các ý kiến còn khác nhau được phân tích làm rõ, giải quyết kịp thời ngay trong quá trình chuẩn bị thông qua việc tham khảo ý kiến và thảo luận của UBND Thành phố.

Chủ tọa Kỳ họp HĐND Thành phố, điều hành kỳ họp đúng chương trình, khoa học, dân chủ, tạo không khí sôi nổi trong thảo luận, tranh luận tại nghị trường. Việc bố trí chương trình, thời gian kỳ họp tiếp tục được đổi mới, trong đó, nổi bật là kỳ họp thứ 11 thực hiện theo nhóm nội dung và yêu cầu trình bày các báo cáo, tờ trình dạng tóm tắt các nội dung trọng tâm để vừa giảm thời gian đọc báo cáo, vừa thuận tiện cho đại biểu xem xét, quyết nghị. Kỳ họp thứ 11 cũng dành thời gian thích đáng để các đại biểu thảo luận tại 06 tổ với 55 lượt ý kiến, góp ý vào từng lĩnh vực, nội dung. Thường trực HĐND cũng đã kịp thời tổng hợp thảo luận, truyền tải các ý kiến của đại biểu HĐND và đây là kỳ họp đầu tiên có 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố tham gia giải trình, làm rõ các ý kiến thảo luận tại Tổ. Điểm mới này đã giúp UBND Thành phố báo cáo, giải trình, thông tin rõ công việc, rõ trách nhiệm và lộ trình giải quyết, tạo được sự quan tâm của các cấp, các ngành và cử tri theo dõi.

Hoạt động chất vấn, tái chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp tiếp tục có đổi mới dân chủ, công khai, hiệu quả, chất lượng hơn, đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, xây dựng của đại biểu tại các phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Thường trực HĐND Thành phố chỉ đạo làm tốt công tác cung cấp thông tin cho đại biểu, đầy đủ, kịp thời, do đó, chất lượng hỏi của đại biểu cũng được nâng lên, hỏi chính xác và đúng vào trọng tâm vấn đề. Phần trả lời của UBND Thành phố, các sở, ngành, UBND các quận, huyện cơ bản đã đúng nội dung, đáp ứng yêu cầu của Chủ tọa, đại biểu chất vấn và làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm. Số lượt đại biểu chất vấn, ý kiến trả lời tăng đều qua từng kỳ họp, sự tham gia của đại biểu không chuyên trách trong chất vấn luôn chiếm tỷ lệ 50% trở lên. Chủ tọa điều hành phiên chất vấn tập trung theo từng chủ đề để đảm bảo sự minh bạch, có thể đi đến tận cùng từng nội dung. Thông báo kết luận phiên chất vấn được ban hành với các nội dung rõ ràng, cụ thể, ghi rõ các cam kết trả lời, các mốc thời gian thực hiện để yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và thực hiện công khai trên trang web của HĐND Thành phố để thuận tiện cho cử tri theo dõi, giám sát.

HĐND TP đang tiếp tục đẩy mạnh hơn, quan tâm, chú trọng đẩy mạnh hoạt động chất vấn tại các kỳ họp theo hướng chất vấn nhiều hơn, toàn diện hơn, tái chất vấn kết quả thực hiện lời hứa, kết luận chất vấn trong cả nhiệm kỳ. Đồng thời, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND các cấp, tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề, các hình thức cải tiến, nâng cao hiệu quả trong tiếp xúc cử tri. Triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực, các đại biểu HĐND theo đúng quy chế. Các nhiệm vụ này sẽ tạo tiền đề cho nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, từ đó đưa vào quyết nghị tại các kỳ họp, tạo nên hiệu quả thực chất hơn với đời sống nhân dân.

Tin rằng với những đổi mới, chú trọng chất lượng, các kỳ họp của HĐND TP tiếp tục khẳng định hiệu quả trong hoạt động của HĐND TP Hà Nội, như lời Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc từng khẳng định: “HĐND các cấp thành phố Hà Nội phải cụ thể hóa vai trò, sức mạnh của mình, phải “Tự tin để đổi mới”, không chỉ tròn vai với dân, với Đảng, mà phải tròn vai một cách xuất sắc”.


Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật