Ban Đô thị sẽ giám sát hoạt động xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp (12:14 10/04/2020)


HNP - Ngày 9/4, HĐND TP ban hành Quyết định số 09/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát của Ban Đô thị HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đợt giám sát nhằm đánh giá kết quả thực hiện các quy định pháp luật, một số chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố liên quan đến hoạt động đầu tư hệ thống xử lý nước thải và hoạt động xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn thành phố Hà Nội của một số sở, UBND các quận, huyện, thị xã có cụm công nghiệp đang hoạt động, đơn vị quản lý và khai thác các CCN và hệ thống xử lý nước thải công nghiệp hiện nay.

Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Đô thị tại Báo cáo số 99/BC-HĐND ngày 15/9/2017. Làm rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện. Tổng hợp những đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư hệ thống xử lý nước thải, hoạt động xử lý nước thải tại các CCN trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới và các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu về hệ thống xử lý nước thải tại các CCN theo Nghị quyết của Thành ủy, HĐND Thành phố đề ra.

Về nội dung, đoàn giám sát sẽ đánh giá kết quả việc thực hiện các quy định pháp luật, sự chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố trong hoạt động đầu tư hệ thống xử lý nước thải và hoạt động xử lý nước thải tại các CCN trên địa bàn thành phố Hà Nội của một số sở, UBND các huyện, thị xã có CCN, đơn vị quản lý và khai thác các CCN và trạm xử lý nước thải công nghiệp hiện nay. 

Về kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị của Đoàn giám sát của Ban Đô thị tại Báo cáo số 99/BC-HĐND ngày 15/9/2017. Làm rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện. Cụ thể: Tình hình, kết quả việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại 19 CCN đang hoạt động nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung để hoàn thành chỉ tiêu đến hết năm 2020 theo Nghị quyết HĐND Thành phố đặt ra. Kết quả việc nâng cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống xử lý nước thải tập trung của 11 CCN đã được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung nhưng chưa được đưa vào vận hành, đang vận hành thử hoặc không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả.

Kết quả việc xây dựng giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn Thành phố theo quy định tại Nghị định 80/2014/NĐ-CP, ngày 06/8/2014, của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải và việc sửa đổi, bổ sung quy định của Thành phố về phân cấp thu phí bảo vệ môi trường, đảm bảo phù hợp quy định mới của pháp luật. Kết quả đánh giá, rà soát hiệu quả đầu tư, mô hình quản lý của các chủ đầu tư CCN là UBND cấp huyện, UBND cấp xã hiện hoạt động; Kế hoạch, lộ trình chuyển đổi chủ đầu tư CCN cho các đơn vị có đủ năng lực.

Dự kiến đợt giám sát sẽ được tiến hành trong thời gian cuối tháng 4/2020.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật