Nghị quyết về sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 (14:33 28/02/2020)


HNP - Ngày 24/02, HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 01 /NQ-HĐND về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Cụ thể, thực hiện việc sáp nhập, đặt tên thôn, tổ dân phố thuộc 11 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 như sau:

Quận Ba Đình: Sáp nhập 300 tổ dân phố để thành lập 136 tổ dân phố mới; Quận Cầu Giấy: Sáp nhập 142 tổ dân phố để thành lập 74 tổ dân phố mới; Quận Đống Đa: Sáp nhập 866 tổ dân phố để thành lập 337 tổ dân phố mới; Quận Hà Đông: Sáp nhập 11 tổ dân phố để thành lập 06 tổ dân phố mới; Quận Hai Bà Trưng: Sáp nhập 742 tổ dân phố để thành lập 242 tổ dân phố mới; Quận Hoàn Kiếm: Sáp nhập 651 tổ dân phố để thành lập 132 tổ dân phố mới; Quận Hoàng Mai: Sáp nhập 574 tổ dân phổ để thành lập 223 tổ dân phố mới; Quận Long Biên: Sáp nhập 156 tổ dân phố để thành lập 76 tổ dân phố mới; Quận Tây Hồ: Sáp nhập 293 tổ dân phố để thành lập 95 tổ dân phố mới; Quận Thanh Xuân: Sáp nhập 183 tổ dân phố để thành lập 82 tổ dân phố mới; Huyện ứng Hòa: Sáp nhập 08 thôn để thành lập 04 thôn mới.

Thực hiện đổi tên 226 tổ dân phố, cụ thể như sau: Quận Ba Đình: Đổi tên 46 tổ dân phố; Quận Cầu Giấy: Đổi tên 37 tổ dân phố; Quận Đống Đa: Đổi tên 26 tổ dân phố; Quận Hai Bà Trưng: Đổi tên 17 tổ dân phố; Quận Hoàng Mai: Đổi tên 89 tổ dân phố; Quận Tây Hồ: Đổi tên 11 tổ dân phố.

HĐND TP giao UBND Thành phố căn cứ Nghị quyết và các quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức triển khai thực hiện:

Quyết định thành lập và chỉ đạo kiện toàn, đảm bảo tổ chức, hoạt động các thôn, tổ dân phố mới theo quy định của pháp luật. UBND Thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, thủ tục, hồ sơ pháp lý và kết quả thẩm định đối với phương án sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố theo quy định của luật. Chỉ đạo tiếp tục rà soát việc kiện toàn, sắp xếp và thành lập các thôn, tổ dân phố còn lại tại các quận, huyện, thị xã đảm bảo đúng quy trình, thời gian theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo UBND các quận, huyện, thi xã và các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của HĐND Thành phố, quyết định sáp nhập, đặt, đổi tên thôn, tổ dân phố và các nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố có hiệu quả theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện việc kiện toàn đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị đảm bảo đúng quy định.

Chỉ đạo các sở, ngành Thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp thực hiện giải quyết TTHC nhanh, kịp thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân nơi có thôn, tổ dân phố mới được sáp nhập, đặt tên, đổi tên.

Chỉ đạo UBND các cấp căn cứ trên cơ sở phân cấp kinh tế - xã hội, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các trang thiết bị nhà văn hóa, phòng sinh hoạt cộng đồng dân cư của các thôn, tổ dân phố mới được sáp nhập, đặt tên, đổi tên; công khai địa điểm, quản lý sử dụng nhà văn hóa và các cơ sở vật chất phục vụ nhân dân tại các khu dân cư đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích.

Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban của HĐND Thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các tổ chức chính trị - xã hội tham gia phối hợp tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật