Sáp nhập thôn, tổ dân phố:


Bài 3: Giải pháp hoàn thành hiệu quả chủ trương lớn (20:05 26/02/2020)


HNP - Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố sẽ được thành phố triển khai ngay trong thời gian tới để kịp tiến độ cho đại hội chi bộ tiến tới hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong quý II năm 2020. Tại kỳ họp thứ 13, HĐND TP đã quyết nghị những giải pháp để triển khai việc này.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hà Nội khóa XV


Căn cứ Nghị quyết của HĐND Thành phố, UBND Thành phố sẽ ban hành Quyết định sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố, đồng thời, giao nhiệm vụ cho các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương ổn định tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện cuộc bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố theo đúng các quy định của pháp luật. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và thực hiện các giao dịch dân sự, hành chính sau khi sắp xếp, thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức theo thẩm quyền; Bố trí địa điểm, đảm bảo các điều kiện phục vụ sinh hoạt cộng đồng dân cư. Thực hiện chế độ, chính sách đối với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố, Trưởng ban Công tác mặt trận theo quy định của HĐND Thành phố.

UBND Thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, xã, phường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của HĐND, các quyết định thành lập thôn, tổ dân phố mới để tạo sự đồng thuận thống nhất cao của nhân dân địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố. Chỉ đạo các sở, ngành Thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, phường, xã tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, giải quyết nhanh, gọn về điều chỉnh, cấp sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, đăng ký kinh doanh... của nhân dân trên địa bàn tiến hành sáp nhập, thành lập mới thôn, tổ dân phố; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện việc kiện toàn đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở phân cấp kinh tế - xã hội, phân cấp ngân sách và nguồn lực, UBND Thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ để đầu tư cải tạo các nhà văn hóa phục vụ các hoạt động chung của thôn, tổ dân phố mới được thành lập; công khai địa điểm và quản lý việc sử dụng đúng mục đích nhà văn hóa tại các khu dân cư. Tập trung giải quyết thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (Bí thư chi bộ; Trưởng thôn/Tổ trưởng Tổ dân phố; Trưởng ban Công tác Mặt trận), xây dựng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ những người không tiếp tục công tác hoặc dôi dư sau khi kiện toàn, sắp xếp các thôn, tổ dân phố.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, để triển khai hiệu quả chủ trương này, UBND Thành phố cần đánh giá bước đầu thực hiện Nghị quyết về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố tại Kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 13 - HĐND Thành phố vừa thông qua, đảm bảo đúng tiến độ, khắc phục những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 12. Đồng thời, UBND Thành phố chỉ đạo tiếp tục rà soát việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 07 quận, huyện còn lại, trình HĐND Thành phố vào thời điểm thích hợp để tiếp tục tiến hành sắp xếp, kiện toàn các thôn, tổ dân phố, tiến tới hoàn thành hiệu quả chủ trương này.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp khi triển khai thực hiện Nghị quyết này cần chú ý đảm bảo quy trình dân chủ, khách quan, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; sắp xếp ổn định tổ chức đảng, đoàn thể để phục vụ tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời đảm bảo thủ tục hành chính thuận lợi cho người dân khi giao dịch. Quan tâm chính sách và động viên tinh thần đối với cán bộ có quá trình gắn bó và công tác lâu năm ở thôn, tổ dân phố nay không có điều kiện tham gia do việc sáp nhập thôn, tổ dân phố. Đồng thời, các cấp, các ngành ở địa phương, các đơn vị cần làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, trong nhân dân và kịp thời phản ánh khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai đến thành phố để kịp thời giải quyết.

Cũng theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND Thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND Thành phố ở tại cơ sở nhưng người dân cũng cần đồng thuận trong việc thực hiện nghị quyết này.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật