Sáp nhập thôn, tổ dân phố:


Bài 1: Đúng chủ trương (20:03 26/02/2020)


HNP - HĐND Thành phố Hà Nội vừa tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp không thường kỳ, để quyết nghị việc sáp nhập thôn, tổ dân phố tại 11 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Đây là căn cứ quan trọng cho các chi bộ thuộc diện sáp nhập tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ mới.


Thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU, ngày 29/11/2018, của Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 24/9/2013, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, UBND Thành phố đã ban hành Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội (kèm theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND, ngày 19/9/2019, của UBND thành phố) để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ việc kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại thời điểm thống kê đến hết tháng 11/2019, toàn Thành phố có 7.968 thôn, tổ dân phố (2.510 thôn và 5.458 tổ dân phố). Tổng số thôn tổ dân phố trong diện phải sáp nhập theo quy định là 4.115. Trong đó, 223 thôn có số hộ gia đình dưới 150 và 3.892 tổ dân phố có số hộ gia đình dưới 225 hộ.

Trên cơ sở đó, ngày 26/12/2019, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc 12 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, số thôn, tổ dân phố mới được thành lập sau khi thực hiện phương án sáp nhập là 159 (123 thôn, 36 tổ dân phố); Số thôn, tổ dân phố trên toàn thành phố giảm sau khi sáp nhập là 189 (140 thôn, 49 tổ dân phố); Tổng số thôn, tổ dân phố trên toàn thành phố Hà Nội sau khi sáp nhập là 7.779 (2.370 thôn, 5.409 tổ dân phố).

Qua nghiên cứu khảo sát, nhiều thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ đã làm ảnh hưởng đến việc huy động nguồn lực từ cộng đồng nhân cư, xã hội hóa để thực hiện các công trình văn hóa, khu vui chơi, thể thao. Đồng thời, quy mô thôn, tổ dân phố nhỏ cũng ảnh hưởng đến công tác sinh hoạt đảng, tổ chức và hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội ở thôn, tổ dân phố. Bên cạnh đó, cùng với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hóa, việc di dân hình thành các khu đô thị mới và cả việc chia tách một số đơn vị hành chính cũng ảnh hưởng nhất định đến sự hình thành và phát triển các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố. Theo Ban Pháp chế HĐND TP, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn và đúng quy định pháp luật.

Đến nay, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với 18 quận, huyện còn lại tiếp tục rà soát xây dựng phương án sáp nhập, đặt tên các thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị, đảm bảo các tổ dân phố mới thành lập khi thực hiện phương án sáp nhập có quy mô số hộ gia đình phù hợp. Trên cơ sở trình của UBND TP, tại kỳ họp thứ 13 của HĐND TP Hà Nội diễn ra ngày 21/02/2020, HĐND TP Hà Nội tiếp tục quyết nghị, thực hiện việc sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phổ của 11 quận, huyện, gồm: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông, Tây Hồ, Cầu Giấy, Long Biên và huyện Ứng Hòa.

Trong đó, quận Cầu Giấy sáp nhập 142 tổ dân phố để thành lập 74 tổ dân phố mới, quận Hoàn Kiếm sáp nhập 651 tổ dân phố để thành lập 132 tổ dân phố mới, quận Long Biên sáp nhập 156 tổ dân phố để thành lập 76 tổ dân phố mới, quận Ba Đình sáp nhập 300 tổ dân phố để thành lập 136 tổ dân phố mới, quận Đống Đa sáp nhập 866 tổ dân phố để thành lập 337 tổ dân phố mới, quận Hai Bà Trưng sáp nhập 742 tổ dân phố để thành lập 242 tổ dân phố mới, quận Thanh Xuân sáp nhập 183 tổ dân phố để thành lập 82 tổ dân phố mới, quận Hoàng Mai sáp nhập 574 tổ dân phố để thành lập 223 tổ dân phố mới, quận Tây Hồ sáp nhập 293 tổ dân phố để thành lập 95 tổ dân phố mới, quận Hà Đông sáp nhập 11 tổ dân phố để thành lập 06 tổ dân phố mới, huyện Ứng Hòa sáp nhập 08 thôn để thành lập 04 thôn mới.

Trong đợt này, theo đề xuất của UBND TP, không thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố thuộc địa bàn hai quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và năm huyện: Hoài Đức, Thanh Oai, Đan Phượng, Mỹ Đức, Đông Anh. Lý do chưa thực hiện sáp nhập là do theo báo cáo của các quận, huyện và khảo sát thực tế cho thấy các thôn trong diện phải sắp xếp nhưng không thể thực hiện được việc sáp nhập vì các thôn trên có vị trí biệt lập, cách xa các thôn liền kề; thôn có nhiều đồng bào dân tộc ít người sinh sống, đặc điểm văn hóa, tôn giáo, tập quán khác nhau thuộc các huyện Đan Phượng (05 thôn), Thanh Oai (01 thôn), Mỹ Đức (05 thôn); các thôn, tổ dân phố thuộc quận, huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh, đang chuẩn bị triển khai công tác giải phóng mặt bằng, dự báo trong thời gian tới quy mô hộ gia đình sẽ tăng thuộc quận Nam Từ Liêm (01 tổ dân phố), quận Bắc Từ Liêm (02 tổ dân phố) và huyện Đông Anh (06 thôn, 19 tổ dân phố); các thôn trong diện phải sắp xếp nhưng theo phương án sắp xếp của địa phương thì các khu vực dân cư liền kề sẽ được ghép với các thôn trên thuộc huyện Hoài Đức (02 thôn) - việc ghép khu vực dân cư vào thôn hiện có thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

Tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp không thường kỳ), 100% đại biểu HĐND TP có mặt đã biểu quyết thông qua nghị quyết về sáp nhập thôn, tổ dân phố năm 2020. Như vậy, số lượng thôn tổ dân phố mới được thành lập mới khi thực hiện phương án sáp nhập là 1.407 (04 thôn, 1.403 tổ dân phố); Số lượng thôn, tổ dân phố giảm sau khi sáp nhập là 2.519 (04 thôn, 2.515 tổ dân phố). Sau khi sáp nhập, tổng số thôn, tổ dân phố trên toàn thành phố Hà Nội là 5.260 (2.366 thôn, 2.894 tổ dân phố).


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật