Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp:


Bài 3: Đáp ứng nguyện vọng cử tri (12:30 25/01/2020)


HNP - Với vai trò là cơ quan dân cử, qua các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, HĐND các cấp thành phố Hà Nội luôn chú trọng lắng nghe, giải quyết tốt nhất những kiến nghị của cử tri. Qua đó, nguyện vọng của cử tri ngày càng được giải quyết kịp thời, thỏa đáng, giúp người dân yên tâm hơn vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp công dân tại quận Hà Đông


Giám sát đa dạng, chất lượng, hiệu quả cao

Cùng với các hoạt động giám sát tại các kỳ họp của HĐND, phiên giải trình của Thường trực HĐND; Thường trực, các Ban, Văn phòng, đại biểu HĐND Thành phố đã tích cực triển khai các chương trình giám sát, khảo sát chuyên đề theo hướng chất lượng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn. Hoạt động giám sát, khảo sát tiếp tục được nâng cao chất lượng, không ngừng đổi mới và được tổ chức đúng luật. Nội dung, chương trình giám sát đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, liên quan đến bức xúc dân sinh của Thủ đô. Các cuộc giám sát đều có Kế hoạch rõ ràng, xác định mục đích, yêu cầu, nội dung và hình thức giám sát, đối tượng giám sát được mở rộng kết hợp giám sát trực tiếp và giám sát qua báo cáo, thời gian thực hiện; Công tác chuẩn bị giám sát kỹ lưỡng, Đề cương báo cáo giám sát rõ nội dung, toàn diện, cụ thể đối với từng đơn vị, kèm các biểu bảng chi tiết...

Với phương châm hành động hướng về cơ sở, hoạt động giám sát, khảo sát trực tiếp chú trọng vào các đối tượng tác động trực tiếp và giám sát đến cùng, trao đổi kỹ giữa các bên có liên quan để có cái nhìn chân thực, khách quan nhất; tổ chức buổi giám sát linh hoạt theo nhóm các đơn vị tương đồng về nội dung, chức năng, nhiệm vụ; các kết luận buổi giám sát của chủ trì Hội nghị đều được nêu rõ ràng, cụ thể từng nội dung, các kiến nghị được UBND tiếp thu chỉ đạo, đảm bảo giám sát, khảo sát đạt hiệu quả cao, chất lượng tốt. Đối tượng được giám sát tăng lên do đổi mới cách làm, Thường trực HĐND Thành phố kết hợp giữa đi làm việc trực tiếp và mời các đơn vị về làm việc tại Trụ sở của HĐND Thành phố để mở rộng được thành phần, đối tượng giám sát.

Qua giám sát, khảo sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND đánh giá khái quát, rõ ràng, nêu bật được những kết quả đạt được, những vướng mắc, tồn tại và nguyên nhân cụ thể; tổng hợp, đưa ra những giải pháp, kiến nghị, đề xuất để triển khai tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới… Kết quả giám sát, khảo sát được gửi báo cáo Thường trực Thành ủy và gửi tới các đơn vị chịu giám sát, các cơ quan liên quan, công khai trên Trang Thông tin điện tử của HĐND Thành phố để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.

Tiếp xúc cử tri nghiêm túc, đổi mới

Thường trực HĐND Thành phố ban hành Kế hoạch số 14/KH-HĐND, ngày 04/6/2019, triển khai một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị cử tri của HĐND thành phố Hà Nội. Các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố tại các đơn vị bầu cử tiếp tục đổi mới theo hướng tăng số lượng cử tri là người trực tiếp lao động sản xuất, giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian để cử tri phát biểu ý kiến và tăng phần giải trình, trả lời của các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã có liên quan. Tiếp tục tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề của HĐND, Tổ đại biểu HĐND Thành phố tại quận Tây Hồ đã phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác quản lý chợ trên địa bàn... Trên cơ sở kết quả giám sát của HĐND Thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri và thực tiễn công tác tổng hợp KNCT của HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố đã chỉ đạo Văn phòng HĐND TP rà soát, đề xuất các giải  pháp và quy trình tổng hợp, theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri đảm bảo hệ thống, chính xác và hiệu quả để triển khai thực hiện trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Thực hiện các quy định của Luật, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức để đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri 120 cuộc trước và sau kỳ họp thứ 9, kỳ họp thứ 11, Thường trực HĐND Thành phố đã tổng hợp gần 800 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cùng với đó, hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện đúng luật, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Thường trực và đại biểu HĐND Thành phố khóa XV, đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đã tiếp công dân theo vụ việc hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố đối với 11 vụ việc khiếu nại, tố cáo có nội dung phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết trên địa bàn các quận, huyện, thị xã: Hoàng Mai, Cầu Giấy, Đống Đa, Thạch Thất, Long Biên, Nam Từ Liêm, Quốc Oai, Sơn Tây. Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành thông báo kết quả tiếp công dân để các cơ quan có thẩm quyền tập trung giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Đến nay, đã có 03 vụ việc giải quyết xong, 08 vụ việc đang tập trung giải quyết theo quy định. Cùng với việc tiếp ở Thành phố, tại trụ sở tiếp công dân của quận, huyện, thị xã có 380 lượt đại biểu HĐND Thành phố, trong đó, có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND Thành phố đã tiếp công dân theo lịch của Tổ đại biểu để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội cũng đã tiếp nhận, xử lý 1.284 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Trên cơ sở nghiên cứu đơn, Thường trực HĐND Thành phố xử lý 100% đơn và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 226 đơn, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 05 đơn, lưu 1.053 đơn (do trùng, không rõ nội dung, nặc danh, đã giải quyết hết thẩm quyền…). Đã nhận được 210 văn bản trả lời theo phiếu chuyển đơn và 457 văn bản liên quan của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chuyển đến. Việc quản lý, tổng hợp công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư đã được triển khai trên phần mềm tạo thuận lợi, khoa học, chuẩn xác, chất lượng hơn.

Thường trực HĐND đã chỉ đạo Văn phòng HĐND (bộ phận tiếp công dân) thực hiện việc ứng dụng CNTT trong công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo bằng cách kết nối với phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo chung của Thành phố. Kết quả đã giúp giảm thiểu đáng kể thời gian xử lý một số công việc như phân loại, lọc trùng, tìm kiếm đơn thư khiếu nại, tố cáo hay ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri.

Bước sang năm 2020, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thành phố Hà Nội nói riêng, với cả nước nói chung. Đây cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, năm chuẩn bị một bước cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, HĐND các cấp thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục được đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các cấp chính quyền và Nhân dân Thủ đô, tiếp tục thực hiện phương châm hành động “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật