Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND các cấp:


Bài 2: Đổi mới phù hợp với thực tiễn (12:29 25/01/2020)


HNP - Tinh thần đổi mới, hiệu quả, phù hợp với đòi hỏi từ thực tiễn trong hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội trong năm qua đã mang lại kết quả tốt đẹp, được đại biểu HĐND, cử tri đánh giá cao.

Kỳ họp thứ 12 HĐND TP Hà Nội khóa XV


Tổ chức thành công các kỳ họp

Năm 2019, HĐND Thành phố tổ chức thành công 05 kỳ họp thứ 8, 9, 10, 11, 12, tăng 03 kỳ so với năm 2018, ban hành 45 Nghị quyết là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để Thành phố sử dụng hiệu quả các nguồn lực và kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô.

Xác định kỳ họp là hoạt động trọng tâm của HĐND, Thường trực HĐND Thành phố luôn chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu trong quyết định những vấn đề quan trọng của Thủ đô. Việc tổ chức kỳ họp trong năm 2019 đã có nhiều điểm mới, phát huy hiệu quả tích cực, đó là:

Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp được Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND Thành phố chỉ đạo, triển khai chủ động từ rất sớm, có sự phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ và các sở, ngành, cơ quan chuyên môn trong chuẩn bị nội dung, tổ chức khảo sát, thẩm tra, phản biện xã hội… Toàn bộ các nội dung cũng được báo cáo, xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố theo quy định.

Chương trình kỳ họp HĐND Thành phố được sắp xếp khoa học, phù hợp về nội dung để đại biểu có điều kiện tham gia ý kiến nhiều hơn; toàn bộ tài liệu kỳ họp được gửi sớm tới các vị đại biểu qua hòm thư điện tử; in toàn bộ các báo cáo thẩm tra để đại biểu tiện nghiên cứu và thảo luận. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND chi tiết, đầy đủ, rõ quan điểm. Các văn bản trình kỳ họp được chuẩn bị kỹ, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Các vướng mắc hoặc các ý kiến còn khác nhau được phân tích làm rõ, giải quyết kịp thời ngay trong quá trình chuẩn bị thông qua việc tham khảo ý kiến và thảo luận của UBND Thành phố. Vì vậy, các nghị quyết đều được thông qua tại kỳ họp với tỷ lệ thống nhất rất cao.

Chủ tọa Kỳ họp HĐND Thành phố, điều hành kỳ họp đúng chương trình, khoa học, dân chủ, tạo không khí sôi nổi trong thảo luận, tranh luận tại nghị trường. Việc bố trí chương trình, thời gian kỳ họp tiếp tục được đổi mới, kỳ họp thứ 11 thực hiện theo nhóm nội dung và yêu cầu trình bày các báo cáo, tờ trình dạng tóm tắt các nội dung trọng tâm để vừa giảm thời gian đọc báo cáo, vừa thuận tiện cho đại biểu xem xét, quyết nghị. Kỳ họp thứ 11 cũng dành thời gian thích đáng để các đại biểu thảo luận tại 06 tổ với 55 lượt ý kiến, góp ý vào từng lĩnh vực, nội dung. Thường trực HĐND cũng đã kịp thời tổng hợp thảo luận, truyền tải các ý kiến của đại biểu HĐND và đây là kỳ họp đầu tiên có 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố tham gia giải trình, làm rõ các ý kiến thảo luận tại Tổ. Điểm mới này đã giúp UBND Thành phố báo cáo, giải trình, thông tin rõ công việc, rõ trách nhiệm và lộ trình giải quyết, tạo được sự quan tâm của các cấp, các ngành và cử tri theo dõi.

Hoạt động chất vấn, tái chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp trong năm 2019 tiếp tục có đổi mới dân chủ, công khai, hiệu quả, chất lượng hơn, đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, xây dựng của đại biểu tại các phiên chất vấn, trả lời chất vấn. Thường trực HĐND Thành phố chỉ đạo làm tốt công tác cung cấp thông tin cho đại biểu, đầy đủ, kịp thời, do đó, chất lượng hỏi của đại biểu cũng được nâng lên, hỏi chính xác và đúng vào trọng tâm vấn đề. Phần trả lời của UBND Thành phố, các sở, ngành, UBND các quận, huyện cơ bản đã đúng nội dung, đáp ứng yêu cầu của Chủ tọa, đại biểu chất vấn và làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm. Số lượt đại biểu chất vấn, ý kiến trả lời tăng đều qua từng kỳ họp, sự tham gia của đại biểu không chuyên trách trong chất vấn luôn chiếm tỷ lệ 50% trở lên. Chủ tọa điều hành phiên chất vấn tập trung theo từng chủ đề để đảm bảo sự minh bạch, có thể đi đến tận cùng từng nội dung. Thông báo kết luận phiên chất vấn được ban hành với các nội dung rõ ràng, cụ thể, ghi rõ các cam kết trả lời, các mốc thời gian thực hiện để yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và thực hiện công khai trên trang web của HĐND Thành phố để thuận tiện cho cử tri theo dõi, giám sát.

Khẳng định vị thế cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

Trong năm 2019, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo tổ chức thành công 03 phiên giải trình (tăng 01 phiên so với năm 2018) về các nội dung: Kết quả thực hiện thông báo kết luận chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND Thành phố khóa XV về công tác quản lý trật tự xây dựng; Việc cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn Thành phố; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây đều là các nội dung quan trọng, thường xuyên được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và được HĐND giám sát, chất vấn và tái chất vấn tại các kỳ họp của HĐND Thành phố; đồng thời là những vấn đề mà cử tri, nhân dân Thủ đô đặc biệt quan tâm.

Ngay sau Phiên giải trình, UBND Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan từ Thành phố đến cơ sở rà soát, đôn đốc các nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao. Qua theo dõi kết quả sau giải trình đã có sự chuyển biến tích cực: Sau giải trình về quản lý trật tự xây dựng, các số liệu về tình hình vi phạm đều giảm rõ rệt, năm 2017 là 1.226 trường hợp; năm 2018 là 1.065 trường hợp, năm 2019 là 589 trường hợp. Sau giải trình về việc thực hiện Quy tắc ứng xử, UBND Thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã tập trung xây dựng các mô hình (Mô hình bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; Mô hình xây dựng trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp); phát động viết về gương điển hình tiên tiến thực hiện quy tắc ứng xử; mỗi quận, huyện, thị xã hàng tháng lựa chọn từ 1 đến 2 tập thể và cá nhân triển khai, thực hiện tốt các quy tắc ứng xử ở các địa phương trình Thành phố khen thưởng…


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật