Sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội (14:36 06/01/2020)


HNP - Ngày 26/12/2019, HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo đó, thực hiện việc sáp nhập, đặt tên thôn, tổ dân phố thuộc 12 huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019, cụ thể như sau:

Huyện Ba Vì sáp nhập 13 thôn để thành lập 06 thôn mới; Huyện Chương Mỹ sáp nhập 19 thôn, tổ dân phố để thành lập 09 thôn, tổ dân phố mới; Huyện Gia Lâm sáp nhập 13 thôn, tổ dân phố để thành lập 06 thôn, tổ dân phố mới; Huyện Mê Linh sáp nhập 06 thôn, tổ dân phố để thành lập 03 thôn, tổ dân phổ mới; Huyện Phú Xuyên sáp nhập 06 thôn, tổ dân phố để thành lập 03 thôn, tổ dân phố mới; Huyện Phúc Thọ sáp nhập 31 thôn, tổ dân phố để thành lập 16 thôn, tổ dân phố mới; Huyện Quốc Oai sáp nhập 12 thôn để thành lập 06 thôn mới; Huyện Sóc Sơn sáp nhập 30 thôn, tổ dân phố để thành lập 14 thôn, tổ dân phố mới; Huyện Thạch Thất sáp nhập 135 thôn, tổ dân phố để thành lập 60 thôn, tổ dân phố mới; Huyện Thanh Trì sáp nhập 35 thôn, tổ đân phố để thành lập 14 thôn mới, tổ dân phố mới; Huyện Thường Tín sáp nhập 04 thôn để thành lập 02 thôn mới; Thị xã Sơn Tây sáp nhập 43 thôn, tổ dân phố để thành lập 20 thôn, tổ dân phố mới.

Đồng thời, thực hiện đổi tên 41 thôn, tổ dân phố của huyện Phúc Thọ và 12 thôn của huyện Thạch Thất.

HĐND TP giao UBND, Chủ tịch UBND Thành phố căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức triển khai thực hiện; Quyết định thành lập và chỉ đạo kiện toàn, đảm bảo tổ chức, hoạt động các thôn, tổ dân phố mới theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của HĐND Thành phố, quyết định sáp nhập, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố và các nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố có hiệu quả theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn thực hiện việc kiện toàn đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị, đảm bảo đúng quy định,…

UBND TP chỉ đạo các sở, ngành Thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp thực hiện giải quyết TTHC nhanh, kịp thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân nơi có thôn, tổ dân phố mới được sáp nhập, đặt tên, đổi tên. Chỉ đạo UBND các cấp căn cứ trên cơ sở phân cấp kinh tế - xã hội, phân cấp ngân sách và nguồn lực, quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, các trang thiết bị nhà văn hóa, phòng sinh hoạt cộng đồng dân cư của các thôn, tổ dân phố mới được sáp nhập, đặt tên, đổi tên, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t