Năm 2020: HĐND TP Hà Nội sẽ tổ chức 2 kỳ họp thường lệ (20:15 27/12/2019)


HNP - Ngày 4/12, HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, HĐND TP thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2020 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: Kỳ họp giữa năm được tiến hành vào giữa tháng 7 của năm; Kỳ họp cuối năm được tiến hành vào đầu tháng 12 của năm.

Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐND Thành phố triệu tập các kỳ họp bất thường HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t