Quy định chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện (19:41 26/12/2019)


HNP - Ngày 4/12, HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và chính sách hỗ trợ, chế độ đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo quy định tại Thông tư số 124/2018/TT-BTC.

Đối tượng áp dụng của nghị quyết này bao gồm: Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện chế độ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở cai nghiện ma túy; Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở cai nghiện ma túy; Người nghiện ma túy có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại Hà Nội tự nguyện điều trị nghiện ma túy với thời gian tối thiểu là 06 (sáu) tháng tại các cơ sở cai nghiện ma túy do UBND Thành phố quyết định thành lập hoặc cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thành lập theo quy định tại Nghị định số 147/2003/NĐ-CP, ngày 02/12/2003, của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện và Nghị định số 94/2011 /NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ và thực hiện đảm bảo toàn bộ quy trình cai nghiện phục hồi theo Thông tư số 41/2010/TTLT-BLĐTBXH-BYT, ngày 31/12/2010 của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội-Y tế.

Cụ thể quy định chính sách đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn Thành phố như sau:

Đối với người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy: Mức ngân sách Thành phố hỗ trợ: Tiền ăn bằng 0,56 mức lương cơ sở/người/tháng; Tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân bằng 0,315 mức lương cơ sở/người/6 tháng; Tiền thuốc điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thân bằng 450.000 đồng/người/6 tháng. Hỗ trợ 100% kinh phí đóng góp đối với các đối tượng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; người khuyết tật; người chưa thành niên; người nhiễm HIV/AIDS, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa.

Mức đóng góp: Tiền ăn bằng 0,24 mức lương cơ sở/người/tháng; Tiền mặc, đồ đùng sinh hoạt cá nhân bằng 0,135 mức lương cơ sở/người/6 tháng; Chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ (bao gồm cả xét nghiệm HIV/AIDS), chi điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường 200.000 đồng/người/6 tháng.

Đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng: Người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình và cộng đồng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật được hỗ trợ một lần tiền thuốc điều trị cắt cơn nghiện ma túy mức 450.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t