Lịch TXCT của đại biểu HĐND Thành phố tổ Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thạch Thất sau kỳ họp thứ 11 (09:16 11/12/2019)


HNP - Thường trực HĐND Thành phố thông báo bổ sung lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 của các tổ đại biểu Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thạch Thất như sau:

TT

Quận, huyện, thị xã

(Đơn vị bầu cử)

Thời gian

tiếp xúc cử tri

Địa điểm, địa chỉ tổ chức tiếp xúc cử tri

1

Huyện Phúc Thọ

(Đơn vị bầu cử số 28)

1. ĐB LÊ THỊ THU HẰNG

2. ĐB NGUYỄN DOÃN TOẢN

3. ĐB NGUYỄN ĐÌNH HOA

15h00 ngày 13/12/2019 (Thứ 5)

Trụ sở HĐND-UBND

huyện Phúc Thọ

2

Huyện Chương Mỹ

(Đơn vị bầu cử số 13)

1. ĐB NGUYỄN VĂN THẮNG

2. ĐB NGUYỄN THỊ TUYẾN

3. ĐB NGUYỄN THỊ CHẮT

(NI SƯ THÍCH ĐÀM KHOA)

4. ĐB NGUYỄN THỊ KIM ANH

08h00 ngày 17/12/2019 (Thứ 3)

Trụ sở HĐND-UBND

huyện Chương Mỹ

3

Huyện Thạch Thất

(Đơn vị bầu cử số 27)

1. ĐB NGUYỄN DOÃN HOÀN

2. ĐB NGUYỄN HOÀI NAM

3. ĐB NGUYỄN VĂN NGHINH

08h 00 ngày 18/12/2019 (Thứ 4)

Trụ sở HĐND-UBND

huyện Thạch Thất


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t