Thường trực HĐND TP: Triển khai đúng tiến độ, chất lượng 273 nội dung công việc (09:39 03/12/2019)


HNP - Tại kỳ họp thứ 11 HĐND TP Hà Nội khóa XV, sáng 3-12, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho biết, với vai trò là cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, trong năm 2019, hoạt động của HĐND Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng theo hướng đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà báo cáo tại kỳ họp


Thực hiện chủ đề năm 2019 của Thành phố về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, HĐND Thành phố đã thể chế hóa, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng nhiệm vụ, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn phát triển của Thủ đô. Thường trực HĐND Thành phố đã chủ động ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác số 01/CTr-HĐND, ngày 07-01-2019, của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND, gồm 273 nội dung (tăng 8,3% so với năm 2018; tăng 56,9% so với năm 2017). Trên cơ sở đó, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND Thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công thực hiện đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả.

Tính đến hết tháng 11-2019, có 248/273 (bằng 90,8%) nội dung công việc trong kế hoạch đã hoàn thành cơ bản đúng thời gian, tiến độ và chất lượng. Đồng thời, bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Trung ương, của Thành ủy, Thường trực HĐND Thành phố đã triển khai kịp thời, hiệu quả 361 nhiệm vụ mới phát sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Công tác cải cách hành chính, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố được quan tâm chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên tại cơ quan HĐND Thành phố và trong hoạt động của các Ban, Văn phòng HĐND Thành phố.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật, Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND Thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ theo hướng quyết liệt, sâu sát, khoa học, thiết thực và hiệu quả; tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình thực tiễn của Thành phố trên các lĩnh vực để chủ động vào cuộc một cách tích cực, ngay từ sớm, cùng với các cơ quan chức năng của Thành phố xem xét, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước và giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Các phiên họp Thường trực HĐND Thành phố được duy trì tổ chức nề nếp, hiệu quả, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND Thành phố được thực hiện đồng bộ, sâu sát, quyết liệt. Trong năm 2019, ngoài 12 cuộc họp giao ban cơ quan Thường trực HĐND Thành phố để triển khai các nhiệm vụ theo tháng, Thường trực HĐND đã tổ chức thêm 21 cuộc họp giao ban chuyên đề Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND trước các kỳ họp, các cuộc giám sát, các phiên giải trình của HĐND Thành phố để đảm bảo công tác chỉ đạo triển khai được thông suốt, chất lượng, đúng tiến độ. Công tác phối hợp giữa các Ban, Văn phòng HĐND Thành phố và các cơ quan liên quan được thực hiện chặt chẽ, gắn kết.

Trong năm 2020, Thường trực HĐND TP xác định tiếp tục thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các chương trình công tác lớn, các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố; Phối hợp chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của HĐND Thành phố năm 2020 và các năm tiếp theo. Tham gia có trách nhiệm vào công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố làn thứ XVII và Đại hội Đàng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đặc biệt là công tác nhân sự chuẩn bị cho HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào năm 2021. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động cùa HĐND, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp năm 2020 với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố hiệu quả, đúng luật; Lựa chọn nội dung và tổ chức tốt các phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố. Tiếp tục triển khai chương trình giám sát chuyên đề của HĐND năm 2020 theo Nghị quyết của HĐND Thành phố; đẩy mạnh các hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu Thành phố. Đặc biệt, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, do đó, cần chú trọng hơn nữa hoạt động tái giám sát, tái chấn vấn đối vớỉ các nội dung đã được giám sát, chất vấn, giải trình trong nhiệm kỳ. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND Thành phố, tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t