Quan tâm đầu tư các nguồn lực cho công tác quy hoạch (15:43 21/11/2019)


HNP - Sáng 21-11, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội làm việc với UBND TP và các sở, ngành về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng và lãnh đạo các Ban HĐND TP, sở, ngành liên quan.


Còn nhiều khó khăn, thách thức

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Trúc Anh, đến thời điểm này, UBND TP đã hoàn thành phê duyệt 13/14 đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện tỷ lệ 1/10.000-1/5.000. Thành phố có 6/17 huyện đạt chuẩn NTM. Đồng thời, UBND các huyện đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã NTM đối với 225/324 xã, 7/14 huyện đã hoàn thành công tác điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng xã NTM.

Khó khăn vướng mắc lớn nhất đối với Hà Nội hiện nay là chưa có văn bản hướng dẫn việc chuyển tiếp để điều chỉnh từ loại hình “Quy hoạch chung xây dựng huyện” sang loại hình “Quy hoạch xây dựng vùng huyện” theo quy định hiện hành tại Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Xây dựng năm 2014, Văn bản hợp nhất số 48/VBHN-VPQH, ngày 10-12-2018, của Văn phòng Quốc hội và Nghị định số 72/2019/NĐ-CP, ngày 30-8-2019 của Chính phủ. Bên cạnh đó, Quy hoạch nông thôn (Quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới tỷ lệ 1/5.000 và Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã tỷ lệ 1/2.000) được duyệt trước - năm 2012, Quy hoạch chung xây dựng huyện tỷ lệ 1/10.000-1/5000 được duyệt sau - năm 2015. Quy hoạch nông thôn (cấp xã) chưa cập nhật các chỉ tiêu phát triển ngành, lĩnh vực (cấp huyện và cấp thành phố). Đây là một trong những bất cập lớn của công tác quy hoạch xây dựng và công tác xây dựng NTM trên địa bàn các huyện.

Ngoài ra, trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện, công tác quy hoạch xây dựng tại 18 đơn vị cấp huyện Hà Nội còn dàn trải, chưa có các phân tích, đánh giá tổng hợp và nhận diện đầy đủ các vấn đề mang tính đặc thù tại khu vực 05 huyện ven đô (Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Đan Phượng, Hoài Đức), là các huyện có tốc độ đô thị hóa, tỷ lệ diện tích và dân số đô thị cao hơn rất nhiều so với các huyện còn lại. Trong khu vực đô thị tại 05 huyện này, quy hoạch chi tiết trung tâm xã và quy hoạch chi tiết khu dân cư hiện có chưa được triển khai đồng bộ với các dự án phát triển đô thị tiếp giáp xung quanh, dẫn đến những bất cập trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý theo quy hoạch trong tương lai gần, khi chuyển tiếp phân cấp quản lý từ huyện thành quận. Một số đơn vị cấp huyện chưa hoàn thành việc rà soát, đánh giá để đề xuất phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng NTM (tỷ lệ 1/5000) phù hợp quy định pháp luật trên địa bàn huyện; Chưa xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch xây dựng vùng huyện; Chưa hoàn thành công tác cắm mốc giới, đặc biệt là mốc giới phân ranh giữa khu vực đô thị và khu vực nông thôn, gây khó khăn cho công tác quản lý, cấp giấy phép xây dựng tại địa phương,…

Theo Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội Nguyễn Thanh Bình, vấn đề dự báo về QH còn hạn chế, cách đặt vấn đề chưa thống nhất giữa các sở, ngành và quận, huyện, việc lập và điều chỉnh NTM các xã còn chậm... Quy định về quản lý QH các xã NTM còn đơn giản, chưa gắn được với đặc thù từng địa bàn nông thôn nên chưa giúp được định hình bản sắc khu vực nông thôn. QH nông thôn xã đang quan tâm nhiều đến hạ tầng kỹ thuật, kinh tế các xã mà chưa chú ý tương xứng bảo tồn di sản.

Đánh giá về công tác quy hoạch thời gian qua, Trưởng ban Đô thị Nguyễn Nguyên Quân cho rằng, quy hoạch NTM của toàn bộ 401 xã trên địa bàn Thành phố được lập và phê duyệt trong giai đoạn 2008-2012 khi quy hoạch chung xây dựng huyện chưa được lập và phê duyệt, một số quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật quy hoạch ngành, lĩnh vực Thành phố được lập và phê duyệt sau các quy hoạch chung xây dựng huyện, do vậy, theo báo cáo của nhiều địa phương có những điểm bất cập giữa quy hoạch cấp trên và quy hoạch cấp dưới. Chất lượng của nhiều đồ án quy hoạch xây dựng NTM các xã lập trước đây còn nhiều hạn chế, định hướng quy hoạch phát triển không gian xã NTM còn chưa dự báo được quy mô phát triển dân số; định hướng quản lý kiến trúc, cảnh quan tại khu vực nông thôn chưa được quan tâm đúng mức. Ngoài ra, nhiều đơn vị chưa thực hiện việc lập quy hoạch trung tâm xã, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của Luật Xây dựng hoặc lập nhưng còn thiếu, chưa quan tâm các điểm dân cư hiện hữu; chưa xác định rõ những công trình, hạng mục cần ưu tiên, chưa có phân kỳ đầu tư hợp lý,…

Cần có những giải pháp khắc phục kịp thời

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng cho biết, thời gian qua, TP đã thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật liên quan công tác QH, trong đó có cả QH NTM cho các xã cùng hàng loạt QH chuyên ngành và QH mang tính chất mạng lưới; đến nay, đã đồng bộ các QH liên quan đến phát triển, dù các QH không gian ngầm chưa được phê duyệt và hiện đang làm một số QH mang tính cụ thể như QH làng nghề... Đồng tình với nhận định của thành viên đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Thế Hùng cho rằng, QH xây dựng NTM đi trước QH phân khu đang là tồn tại thực tế cần xử lý, điều chỉnh. Ngoài ra, đối với 5 huyện chuẩn bị lên quận, không điều chỉnh QH NTM nữa mà cần triển khai QH đô thị, trong đó, phải quan tâm đặc biệt hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo tồn theo tiêu chí đô thị...

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, quy hoạch là nội dung quan trọng được thành phố đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, HĐND thành phố đã ban hành nhiều Nghị quyết thông qua hàng loạt các Quy hoạch chuyên ngành. Trên cơ sở phân tích những vướng mắc, hạn chế, đồng chí đề nghị UBND thành phố tiếp tục thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch, rà soát điều chỉnh, nhất là những quy định mới để thực hiện. Bên cạnh đó cũng cần phân chia các vùng để có cách ứng xử cho phù hợp, đặc biệt là các huyện nằm trong khu vực phát triển đô thị. Đồng chí cũng yêu cầu UBND thành phố tăng cường quản lý quy hoạch, quan tâm tới chất lượng tư vấn, đầu tư cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đô thị cấp huyện. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cũng mong muốn UBND thành phố quan tâm tới nguồn lực thực hiện lập quy hoạch, tiếp tục đề xuất các vướng mắc báo cáo Bộ ngành và Trung ương. Các sở ngành chức năng tăng cường phối hợp, tham mưu ban hành các cơ chế chính sách đặc thù để hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời và có hiệu quả, để công tác quy hoạch luôn đi trước một bước, đi vào cuộc sống và mang tính lâu dài.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật