Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà: Phú Xuyên cần chủ động rà soát toàn bộ quy hoạch trên địa bàn (19:25 08/11/2019)


HNP - Chiều 8-11, đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND TP, do đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND TP làm trưởng đoàn, đã làm việc với huyện Phú Xuyên về việc thực hiện quy định của pháp luật đối với công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc


Tại buổi giám sát, thành viên đoàn đề nghị huyện làm rõ các vấn đề liên quan tới công tác lập và triển khai quy hoạch xây dựng. Trong đó, đại biểu Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Chuyên trách Ban Văn hóa-Xã hội đề nghị huyện cho biết với trách nhiệm là một trong 5 đô thị vệ tinh thì huyện đã rà soát các quy hoạch ngành, phân khu như thế nào để phù hợp với quy hoạch đô thị vệ tinh và khó khăn bất cập trong thực hiện nội dung này?. Đại biểu Nguyễn Minh Tuân, Phó ban Kinh tế-Ngân sách đề nghị huyện cho biết, trong quy hoạch ngành của huyện Phú Xuyên thì có trung tâm thương mại, chợ đầu mối nông sản, các làng nghề, trạm bơm,… vậy, các quy hoạch này đã tích hợp đồng bộ vào quy hoạch chung hay chưa?

Đại biểu Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, thành viên Ban Văn hóa-Xã hội đề nghị huyện cho biết tình hình thực hiện quy hoạch làng nghề, việc thu hút nhà đầu tư vào các làng nghề như thế nào. Tình hình quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, quản lý đất công, đất nông nghiệp còn phức tạp, vi phạm vẫn diễn ra, vậy ảnh hưởng gì tới hoạt động quản lý quy hoạch của các xã.

Theo đại biểu Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Đô thị, công tác quy hoạch nông thôn được thực hiện từ năm 2018, đến nay, các quận huyện đã hoàn thành quy hoạch nông thôn mới và rà soát điều chỉnh, huyện Phú Xuyên cũng đã rà soát quy hoạch nông thôn của 26 xã, đây là công cụ pháp lý quan trọng để huyện tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, từ thực tiễn công tác quy hoạch của huyện, đề nghị huyện cho biết tại sao, từ năm 2012 đến nay, không triển khai việc quy hoạch điểm dân cư nông thôn. Trên thực tế những bất cập khó khăn chưa được huyện tổng hợp cụ thể, vì vậy, chất lượng công tác quy hoạch cũng chưa được thể hiện rõ.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Nguyên Quân, đến nay, huyện đã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn của 26 xã, vậy, trong điều kiện quy hoạch chung của huyện chưa điều chỉnh và quy hoạch đô thị vệ tinh chưa được duyệt thì quy hoạch đó đã phù hợp hay chưa, quan điểm của huyện như thế nào?

Đại biểu Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội đặt vấn đề: Theo quy hoạch thì Phú Xuyên là địa bàn đặt nhiều trung tâm về y tế, giáo dục,… huyện đã rà soát, điều chỉnh các quy hoạch ngành, phân khu để phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch đô thị vệ tinh. Tuy nhiên, các hệ thống quy hoạch về mặt thời gian còn chưa đồng bộ. Ngoài ra, trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch xã nông thôn mới, còn có tình trạng quy hoạch đã được duyệt nhưng không phù hợp, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị huyện làm rõ nội dung này.

Trao đổi làm rõ các vấn đề đại biểu nêu, Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Anh cho biết, quy hoạch chung huyện Phú Xuyên được phê duyệt năm 2015 trong khi đó Quy hoạch nông thôn mới của các xã được phê duyệt năm 2011, 2012 và được điều chỉnh năm 2017, 2018 dẫn tới nhiều điểm chưa được đồng bộ, thống nhất, gây khó khăn cho công tác cung cấp thông tin quy hoạch, quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất,… Đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện không cập nhật hết các khu đất hiện trạng đang hoạt động, khai thác sử dụng nên ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý theo quy hoạch, nhất là công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã ngoài khu vực quy hoạch đô thị vệ tinh Phú Xuyên. Ngoài ra, khu hoạch phân khu chưa được phê duyệt cũng ảnh lớn đến việc thực hiện các dự án, quy hoạch đấu giá đối với các xã, thị trấn trong khu vực quy hoạch đô thị vệ tinh Phú Xuyên, ảnh hưởng đến tiến độ quy hoạch trung tâm hai thị trấn Phú Xuyên và Phú Minh,…

Trước những khó khăn vướng mắc trong triển khai, huyện Phú Xuyên kiến nghị Thành phố trong kỳ điều chỉnh quy hoạch tới xem xét quy hoạch nghĩa trang tập trung tại xã Chuyên Mỹ vì đây là đất làng nghề, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài, người dân có nguyện vọng đưa ra khỏi quy hoạch tại xã. Ngoài ra, huyện đề nghị thành phố sớm phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên để làm căn cứ triển khai quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Phú Xuyên, thị trấn Phú Minh và khu trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện. Đồng thời, bố trí quy hoạch điểm giết mổ tập trung trên địa bàn huyện để giải quyết tình trạng giết mổ nhỏ lẻ hiện nay, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường,…

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận những nỗ lực cố gắng của huyện Phú Xuyên trong thực hiện quy định của pháp luật đối với công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn, qua đó, các quy hoạch đã được duyệt đang được triển khai đúng tiến độ. Tuy nhiên, đánh giá của các ngành cũng cho thấy, huyện cần khẩn trương rà soát các quy hoạch ngành, quy hoạch phân khu và các giải pháp triển khai, nhanh chóng tổng hợp, đề xuất với thành phố để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế; khi đã có quy hoạch thì huyện phải quan tâm bố trí quỹ đất để triển khai, đặc biệt chú trọng quy hoạch trong lĩnh vực giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa. Đồng thời, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cũng đề nghị huyện đẩy mạnh việc công khai quy hoạch để dân biết, tạo điều kiện cho người dân cùng tham gia giám sát việc quản lý quy hoạch của chính quyền địa phương.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t