Ban Pháp chế: Tham mưu hiệu quả sáu nội dung lớn lĩnh vực pháp chế (15:41 23/10/2019)


HNP - 9 tháng đầu năm 2019, Ban Pháp chế-HĐND TP đã tham mưu với Đảng đoàn, Thường trực HĐND TP sáu nội dung lớn, đồng thời, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao.

Trong đó, Ban đã tham mưu, cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền của Ban HĐND Thành phố hoặc theo chỉ đạo của Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố về lĩnh vực tư pháp, nội chính, quốc phòng, an ninh, biên chế và lĩnh vực liên quan khác. Chủ trì tham mưu và cùng dự với Thường trực HĐND Thành phố tiếp dân theo vụ việc tháng 9/2019.

Ban Pháp chế chủ trì và phối hợp với Văn phòng và các Ban HĐND Thành phố nội dung diễn tập khu vực phòng thủ. Thành lập đoàn giám sát của Ban Pháp chế về tình hình triển khai thực hiện các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Thành phố trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Phối hợp với Ban Đô thị phục vụ phiên giải trình về cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Đồng thời, tham mưu HĐND Thành phố về việc cử cán bộ tham gia Đoàn giám sát của Thành ủy, Quyết định phê chuẩn kết quả bãi nhiệm Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ và Quyết định phê chuẩn bầu Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ. Trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, KNTC, Ban đã trực tiếp tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân có tính chất phức tạp, kéo dài gửi đến Ban pháp chế theo quy định.

Ngoài ra, Ban chủ trì tham mưu và phối hợp với Văn phòng và các Ban góp ý dự thảo tờ trình và các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường và một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thành phố Hà Nội; Tham gia đóng góp ý kiến vào 2 dự thảo Luật: Luật sửa đổi, bổ sung Luật cán bộ, công chức, viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật