Ban Kinh tế-Ngân sách: Tham mưu hiệu quả các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền (15:42 23/10/2019)


HNP - 9 tháng đầu năm 2019, Ban Kinh tế - Ngân sách triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, trọng tâm là công tác tham mưu Thường trực HĐND TP các lĩnh vực kinh tế-ngân sách thuộc thẩm quyền.

Cụ thể, Ban đã tham mưu, chuẩn bị nội dung, tài liệu của Đoàn giám sát của HĐND Thành phố về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH 5 năm 2016-2020 theo các Nghị quyết của HĐND Thành phố; tổ chức làm việc với các 03 sở: Giao thông vận tải, Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế và quận, huyện: Mê Linh, Ứng Hòa, Hà Đông, Long Biên, Quốc Oai và tổ chức buổi làm việc chung của Đoàn giám sát với Sở Kế hoạch & Đầu tư và các sở ngành Thành phố; tổng hợp nội dung, xây dựng báo cáo kết quả giám sát.

Tham mưu, tổng hợp nội dung về khảo sát của Thường trực HĐND Thành phố về phân cấp quản lý một số lĩnh vực hạ tầng và kinh tế xã hội theo Nghị quyết của HĐND Thành phố và Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố. Tổng hợp nội dung, báo cáo của cơ quan, đơn vị trong đợt khảo sát của Ban Kinh tế ngân sách về tình hình thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Hà Nội.

Chủ trì, phối hợp các Ban HĐND Thành phố, tham mưu Thường trực HĐND Thành phố các nội dung: Bổ sung kinh phí thực hiện KH số 120-KH/TU ngày 06/3/2019 của Thành ủy; Bổ sung kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Hà Nội đón nhận danh hiệu Thành phố Vì hòa bình và kinh phí xây dựng hồ sơ Hà Nội - Thành phố sáng tạo đề cử tham gia mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO; Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn; Ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung chủ trương đầu tư dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai; Thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bố trí kinh phí thực hiện một số dự án đầu tư xử lý sạt lở đê điều, thủy lợi trên địa bàn TP; Chuyển đơn kiến nghị của công dân liên quan đến thu hồi đất thực hiện dự án trên địa bàn huyện Hoài Đức và quận Bắc Từ Liêm; Nghiên cứu, phối hợp các Ban cho ý kiến, tham mưu các văn bản cho Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố theo lĩnh vực được phân công; Tham gia góp ý nhiều văn bản các Ban, Văn phòng HĐND Thành phố xin ý kiến,…


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật