Lập đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về quy hoạch xây dựng (15:42 23/10/2019)


HNP - Ngày 18/10, HĐND TP ban hành Quyết định số 72/QĐ-HĐND thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đợt giám sát nhằm xem xét, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quy hoạch xây dựng nông thôn, bao gồm: công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch. Làm rõ kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất các biện pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng nông thôn của Thành phố.

Cụ thể, HĐND TP sẽ giám sát công tác quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2008-2019, dự kiến giám sát đối với UBND Thành phố, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, UBND các huyện, thị xã.

Đoàn giám sát do bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP làm trưởng đoàn.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật