Kiên quyết thu hồi những dự án về nước sạch chậm triển khai (11:01 23/10/2019)


HNP - Bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu về cung cấp nước sạch cho nhân dân Thủ đô theo Nghị quyết HĐND đề ra với tỷ lệ người dân khu vực đô thị sử dụng nước sạch đạt 100%, tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 65%, tăng 27,8% so với năm 2016 và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Khóa XVI đặt ra. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án cung cấp nước sạch chậm triển khai và UBND thành phố đã nỗ lực giải quyết.

Ban Đô thị HĐND thành phố khảo sát tình hình cung cấp nước sạch tại huyện Mê Linh


Đã quyết tâm, nỗ lực chỉ đạo

Ngay sau khi kết thúc phiên giải trình, đánh giá về tình hình cung cấp nước sạch cho nhân dân Thủ đô, Thường trực HĐND thành phố ghi những kết quả mà UBND thành phố đã đạt được trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND (ngày 3/8/2016) của HĐND khóa XV về việc cung cấp nước sạch cho nhân dân Thủ đô, phấn đấu đến năm 2020 nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 100% như lãnh đạo UBND thành phố cam kết.

Như vậy, có thể khẳng định, trong thời gian qua, UBND thành phố đã quyết tâm, nỗ lực rất lớn trong chỉ đạo, điều hành các sở, ngành của thành phố. Cùng với đó, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ nhằm đảm bảo đáp ứng đủ nguồn, nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch. Qua đó, số lượng người dân dùng nước sạch tăng nhanh, đặc biệt ở khu vực nông thôn.

Đồng thời, các doanh nghiệp kinh doanh nước sạch cơ bản đã nghiêm túc triển khai các kế hoạch, chỉ đạo của thành phố đề ra, thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy nguồn và các mạng cấp nước...

Bên cạnh những kết quả đạt được, thông qua phiên giải trình, Thường trực HĐND thành phố vẫn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà thành phố cần sớm phải tháo gỡ. Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Nguyên Quân cho biết, điển hình như 6/11 dự án phát triển nguồn cấp nước tập trung chậm tiến độ triển khai theo kế hoạch; 12/28 dự án phát triển mạng cấp nước đang triển khai thực hiện, song có nhiều dự án chậm hoặc có nguy cơ chậm tiến độ hoàn thành; 2 dự án chưa triển khai; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ở một số huyện còn thấp… Đáng chú ý, trong số 119 trạm cấp nước nông thôn đầu tư xây dựng ở các giai đoạn trước đây, hiện có 32 trạm dừng hoạt động hoặc đầu tư dở dang, việc thanh lý còn chậm gặp nhiều vướng mắc, 87 trạm đang hoạt động nhưng việc chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư nâng cấp công nghệ để nâng cao chất lượng nước chậm, gặp khó khăn, chất lượng nước một số trạm có quy mô nhỏ chưa đảm bảo tiêu chuẩn...

“Xảy ra tình trạng trên có nguyên nhân một phần do một số sở, ngành liên quan chưa kịp thời, chưa chủ động trong việc thực hiện vai trò quản lý nhà nước, chưa tham mưu với UBND thành phố về ban hành chính sách, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, sự vào cuộc của một số cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở chưa quyết liệt; nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực nước sạch năng lực còn hạn chế” - ông Nguyễn Nguyên Quân nhấn mạnh.

Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ dự án nước sạch

Để có thể đạt và vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết 05 của HĐND thành phố đề ra, mới đây, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với các giải pháp cụ thể, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt chỉ tiêu cung cấp nước sạch theo Nghị quyết. Trong đó, Hà Nội cần rà soát lại tổng thể các cơ chế, chính sách để có giải pháp hữu hiệu hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết những khó khăn vướng mắc, thúc đẩy xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực nước sạch như: Quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ, điều kiện được hưởng cơ chế hỗ trợ, quy trình thủ tục tiếp cận các chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng thẩm quyền, thống nhất với các cơ chế chính sách hiện hành của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của thành phố và dễ dàng tiếp cận với các nhà đầu tư...

Theo các thành viên Ban Đô thị HĐND thành phố, bên cạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên, UBND thành phố sớm nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh giá nước sạch, chính sách hỗ trợ về giá nước sạch cho người dân ở khu vực nông thôn, nhất là các xã xa trung tâm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Thủ đô; sớm hoàn thành và phê duyệt phương án xử lý các trạm nước sạch nông thôn.

Đặc biệt, Hà Nội phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư đang triển khai dự án nguồn, dự án mạng chậm tiến độ, kiên quyết thu hồi dự án, chuyển nhà đầu tư đối với các trường hợp không triển khai dự án hoặc năng lực không đảm bảo nhằm hoàn thành các dự án đúng tiến độ theo kế hoạch.

Về phía các sở, ngành, UBND các quận, huyện cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác tài nguyên nước trái phép theo quy định; giải quyết các kiến nghị của nhà đầu tư liên quan đến đất đai, quy hoạch, nguồn nước... Riêng đối với các nhà đầu tư dự án nước sạch, cần tập trung nguồn lực đẩy nhanh thực hiện các dự án theo đúng tiến độ được duyệt, đồng thời, đảm bảo chất lượng cấp nước theo quy định.


Hà Vy


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật