Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội giai đoạn 5 năm 2016-2020: Cần nhiều giải pháp đồng bộ (12:35 06/10/2019)


HNP - Giám sát thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Thường trực HĐND thành phố nhận định, dù có 03 chỉ tiêu về đích trước hạn, song vẫn còn nhiều lo lắng đối với 14 chỉ tiêu khác, bởi thời hạn không còn nhiều, cần phải "chạy nước rút" mới có thể hoàn thành. Trước mắt, các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát các chỉ tiêu dự báo còn nhiều khó khăn, đề xuất giải pháp để thực hiện.

Đã cố gắng… nhưng còn nhiều khó khăn

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết: Với tiềm năng, lợi thế của Hà Nội, trong Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của HĐND thành phố, có 04 chỉ tiêu giao tăng thêm và 04 chỉ tiêu phấn đấu cao hơn so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Qua giám sát, dù đã có 03 chỉ tiêu đạt kế hoạch từ năm 2018 (tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo cuối kỳ), nhưng một số chỉ tiêu đang rất khó khăn, cần phải có thêm các giải pháp mạnh mới hoàn thành, nhất là các chỉ tiêu: Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng; số giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ thu gom rác thải; cung cấp nước sạch cho nhân dân…

Theo Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Lê Hồng Hà, thời gian qua, địa phương đã rất nỗ lực thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, song chỉ tiêu về thu gom rác thải ở địa phương còn nhiều khó khăn, nhất là khu vực làng nghề. Để hoàn thành chỉ tiêu theo nghị quyết của HĐND, UBND huyện đã kiến nghị thành phố hỗ trợ kinh phí thu gom, xử lý rác thải làng nghề, vì số lượng phát sinh rác lớn, nhưng việc thu phí dịch vụ khó khăn.

Về lĩnh vực này, các huyện: Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên cũng có khó khăn tương tự. Bởi hiện nay, các đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường đang thực hiện thu gom cả lượng rác phát sinh ngoài hợp đồng, trong khi đơn giá dịch vụ cũng chưa được tính đúng, tính đủ, nên việc thu gom rác trong ngày ở một số nơi chưa đạt.

Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Hà Nội Nguyễn Xuân Thanh cho biết, chỉ tiêu HĐND giao năm 2020, vận tải hành khách công cộng của thành phố đạt tỷ lệ từ 30% đến 35%, nhưng đến tháng 9/2019, mới đạt 16,08%. Dự báo, đến hết năm 2019, tỷ lệ này sẽ đạt 17,03% và năm 2020 đạt 20,08%. Như vậy, chỉ tiêu này, thành phố cần phải có các giải pháp đồng bộ, triển khai quyết liệt ngay cuối năm nay như đưa vào khai thác tuyến đường sắt trên cao, mở rộng thêm các tuyến mới, thúc đẩy hoàn thành nhanh các dự án hạ tầng giao thông… mới có thể đạt chỉ tiêu.

Đối với chỉ tiêu về giường bệnh/vạn dân, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, hiện tại, ngành cũng đang cố gắng để về đích đúng hẹn, nhưng trước mắt còn nhiều trở ngại. Mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt 26,5, nhưng tính đến năm 2018, tỷ lệ giường bệnh/vạn dân mới đạt 23,3.

Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý, để hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết của HĐND, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong Chương trình hành động số 12/CTr-UBND ngày 10/01/2019 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 16/4/2019 về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng năm 2019; Văn bản 3106/UBND-KHĐT ngày 22/7/2019 về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó, khắc phục tồn tại, hạn chế những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, chỉ tiêu về vận tải hành khách công cộng đang rất khó khăn. Để tháo gỡ vấn đề này, Sở đã phối hợp tham mưu với UBND thành phố đề nghị HĐND thành phố sửa đổi Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, trong đó, chú trọng chính sách trợ giá đối với vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố; khuyến khích đổi mới, đầu tư phương tiện theo hướng hiện đại hóa và phương tiện có mức phát thải đạt tiêu chuẩn Euro 4, Euro 5, sử dụng nhiện liệu sạch, hỗ trợ lãi suất cho các đơn vị thực hiện đầu tư phương tiện tham gia cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Vũ Văn Viện cũng khẳng định: “Sở sẽ mở thêm các tuyến buýt, điều chỉnh luồng tuyến cho phù hợp và tăng cường kết nối các loại hình vận tải để thuận tiện cho người dân”.

Về giải pháp thực hiện chỉ tiêu giường bệnh/vạn dân, Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết: Sở sẽ đề nghị với Bộ Y tế cho phép Hà Nội tăng tỷ lệ giường bệnh của các bệnh viện Trung ương, Bộ, Ngành phục vụ người dân Hà Nội từ 21% lên 23%; đề xuất Trung ương bàn giao cho Hà Nội 9 bệnh viện và viện có giường bệnh; đồng thời, thúc đẩy hoàn thành 4 bệnh viện mới được đầu tư bằng vốn ngân sách của thành phố.

Đối với công tác thu gom rác thải khu vực nông thôn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Minh Ngọc đề xuất, thành phố sớm điều chỉnh mức thu giá dịch vụ thu gom rác đối với các cá nhân, tổ chức, bảo đảm cân đối đủ nguồn thanh toán cho nhà thầu (ở các quận, mức giá là 6.000 đồng/người/tháng, cấp huyện mức giá 3.000 đồng/người/tháng). “Dịch vụ này khác với các loại dịch vụ thiết yếu khác, vì thế, thành phố cần được ưu tiên nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, cũng như để đạt mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp” - Ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết.


Hà Vy


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t