Nỗ lực để người dân Thủ đô được sử dụng nước sạch (08:49 01/10/2019)


HNP - Ngày 19/9, HĐND TP ban hành Thông báo số 34/TB-HĐND về kết luận của Thường trực HĐND Thành phố về phiên giải trình việc cung cấp nước sạch cho Nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Thường trực HĐND Thành phố ghi nhận kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của Hội đồng nhân dân khóa XV về việc cung cấp nước sạch cho Nhân dân Thủ đô. Tính đến thời điểm 31/7/2019, có 23 nhà đầu tư triển khai 39 dự án cấp nuớc (gồm 11 dự án nguồn, 28 dự án mạng, tỷ lệ mạng đã được phê duyệt bao phủ 94% khu vực nông thôn). Đã có 5/11 dự án phát triển nguồn cấp nước hoàn thành; nâng tổng công suất các nguồn cấp nước tập trung của Thành phố đến nay đạt 1.520.000m3/ngày đêm, tăng 623.000m3/ngày đêm, bằng 169% so với năm 2016. Có 14/28 dự án phát triển mạng cấp nước hoàn thành và cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng, đã nâng tỷ lệ bao phủ mạng cấp nước lên 65% khu vực nông thôn, tăng 22,8% so với năm 2016. Tỷ lệ người dân khu vực đô thị sử dụng nước sạch đạt 100%, tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 65%, tăng 27,8% so với năm 2016 và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVI (Nghị quyết đặt ra chỉ tiêu về cấp nước sạch đến năm 2020 tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó nước sạch là 50%; tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch đạt 95-100%).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: 6/11 dự án phát triển nguồn cấp nước tập trung chậm tiến độ triển khai theo kế hoạch; 12/28 dự án phát triển mạng cấp nước đang triển khai thực hiện, song có nhiều dự án chậm hoặc có nguy cơ chậm tiến độ hoàn thành; 02 dự án chưa triển khai; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch ở một số huyện còn thấp. Trong số 119 trạm cấp nước nông thôn đầu tư xây dựng ở các giai đoạn trước đây, hiện có 32 trạm dừng hoạt động hoặc đầu tư dở dang, việc thanh lý còn chậm gặp nhiều vướng mắc, 87 trạm đang hoạt động nhưng việc chuyển đổi mô hình quản lý, đầu tư nâng cấp công nghệ để nâng cao chất lượng nước chậm, gặp khó khăn, chất lượng nước một số trạm có quy mô nhỏ chưa đảm bảo tiêu chuẩn; một số khu đô thị mới còn xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ, chất lượng nước có thời điểm không đảm bảo ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân,...

Thường trực HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với các giải pháp cụ thể, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt chỉ tiêu cung cấp nước sạch theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố đảm bảo số lượng, chất lượng, mạng lưới phân phối theo Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 10/7/2019. Đồng thời rà soát lại tổng thể các cơ chế, chính sách để có giải pháp hữu hiệu hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết những khó khăn vướng mắc, thúc đẩy xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực nước sạch như: Quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ, điều kiện được hưởng cơ chế hỗ trợ, quy trình thủ tục tiếp cận các chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng thẩm quyền, thống nhất với các cơ chế chính sách hiện hành của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố và dễ dàng tiếp cận với các nhà đầu tư.

Nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh giá nước sạch, chính sách hỗ trợ về giá nước sạch cho người dân ở khu vực nông thôn, nhất là các xã xa trung tâm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố. Rà soát, kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư đang triển khái dự án nguồn, dự án mạng chậm tiến độ, kiên quyết thu hồi dự án, chuyển nhà đầu tư đối với các trường hợp không triển khai dự án hoặc năng lực không đảm bảo nhằm hoàn thành các dự án đúng tiến độ theo kế hoạch. Sớm hoàn thành và phê duyệt phương án xử lý các trạm nước sạch nông thôn,...


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t