Thường trực HĐND TP giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại huyện Ứng Hòa (12:06 17/09/2019)


HNP - Sáng 17/9, Đoàn giám sát số 1 của Thường trực HĐND TP, do Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn, đã làm việc tại huyện Ứng Hòa về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020) theo nghị quyết của HĐND TP Hà Nội. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương.

Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận buổi giám sát


Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện giai đoạn 2016-2020, đoàn giám sát cho rằng huyện đã có nhiều cố gắng tuy nhiên cần đánh giá kỹ hơn những tồn tại, khó khăn vướng mắc và có giải pháp khắc phục.

Theo Trưởng ban Văn hóa Xã hội Nguyễn Thanh Bình, huyện đã cố gắng rất lớn trong thực hiện các chỉ tiêu về văn hóa, kết quả các chỉ tiêu nhóm văn hóa đạt cao hơn thành phố giao. Tuy nhiên, trong đánh giá chỉ tiêu về văn hóa cần tiến hành rộng hơn, soi chiếu với chỉ tiêu đại hội XVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết 05/NQ-HĐND của HĐND TP để có những giải pháp sát hơn, hiệu quả hơn.

Về nhóm chỉ tiêu giáo dục đào tạo, đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho rằng, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia có khả năng đạt theo yêu cầu của thành phố, nhưng việc đánh giá lại trường chuẩn còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, đặc biệt là nhà vệ sinh trường học. Đề nghị huyện có giải pháp khắc phục trong thời gian tới và bám sát theo nghị quyết của HĐND TP.

Đề nghị huyện đánh giá rõ những chỉ tiêu nào có thể đạt và vượt theo nghị quyết giao, Trưởng ban Đô thị Nguyễn Nguyên Quân cho rằng, cấp ủy, chính quyền địa phương cần rà soát lại toàn bộ chỉ tiêu thành phần để xem xét những chỉ tiêu nào chưa đạt thì giải pháp như thế nào, cần thúc đẩy những nhiệm vụ gì. Về nhiệm vụ cụ thể, cơ cấu kinh tế của huyện đang chuyển dịch theo hướng tích cực nhưng tiến độ còn chậm, so với nghị quyết còn chưa đạt theo yêu cầu, vì vậy, huyện cần tổng hợp đánh giá kỹ hơn những nhân tố tác động vào việc chuyển dịch cơ cấu, xác định rõ ngành nào có tính chất đột phá trong dịch vụ thương mại, những ngành nào chưa có hiệu quả rõ, hạn chế sự chuyển dịch của thương mại dịch vụ, từ đó có biện pháp hiệu quả trong điều hành phát triển kinh tế. Đặc biệt, trong phát triển nông nghiệp phải có sự đột phá mới.

Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Vũ Ngọc Anh cho rằng, đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản mới đạt trên 30% là rất thấp. Đồng thời, đề nghị huyện cần đánh giá rõ hạn chế đối với từng chỉ tiêu chưa đạt và có giải pháp kịp thời để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao. Ngoài ra, thu hút đầu tư của huyện còn thấp, xây dựng các cụm công nghiệp còn chưa đạt theo quy hoạch được duyệt, hiệu quả các làng nghề truyền thống cũng chưa được phát huy mạnh mẽ, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới cũng chưa hoàn thành theo nghị quyết giao.

Theo Phó Trưởng ban Đô thị Đoàn Việt Cường, theo chỉ tiêu của Nghị quyết về người dân được sử dụng nước sạch thì đối với huyện Ứng Hòa còn thấp, hiện còn 26/29 xã chưa có nước sạch. Đề nghị huyện làm rõ nguyên nhân, khó khăn vướng mắc và giải pháp trong thời gian tới. Cũng theo ý kiến cử tri, đoạn đường 21B qua thị trấn Vân Đình thì có tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, hoặc tình trạng đổ rác thải xuống kênh Vân Đình,… đề nghị huyện làm rõ nội dung cử tri phản ánh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương cho rằng, một số chỉ tiêu của huyện còn đạt thấp như thu ngân sách, nông thôn mới, nước sạch, môi trường, thu gom rác thải, giảm hộ nghèo,… Vì vậy, huyện cần so sánh với các huyện trong thành phố để có sự quyết tâm cao hơn và phải huy động được toàn thể hệ thống chính trị trong thực hiện nghị quyết.

Giải trình các vấn đề đoàn giám sát nêu, Chủ tịch UBND huyện Lê Hồng Hà cho biết: Ứng Hòa đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, trong đó, chỉ tiêu thu ngân sách giao cao hơn 5% so với chỉ tiêu thành phố giao. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nghị quyết huyện gặp rất nhiều khó khăn trong các lĩnh vực như xây dựng nông thôn mới, trạm cấp nước sạch, trường chuẩn quốc gia,… nên còn một số chỉ tiêu chưa đạt. Trên cơ sở ý kiến của đoàn giám sát, huyện sẽ rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu đạt và chưa đạt, đánh giá kỹ nguyên nhân của những tồn tại để có giải pháp hiệu quả trong thời gian tới.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc giám sát thực hiện nghị quyết vào thời điểm này có ý nghĩa hết sức quan trọng để đánh giá lại toàn bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ. Ghi nhận và đánh giá cao việc Huyện ủy-HĐND-UBND huyện đã tập trung tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 đạt kết quả tốt, đồng chí đề nghị huyện tập trung đánh giá kỹ, thực chất những chỉ tiêu đạt, chưa đạt, trong đó, chú trọng vào các chỉ tiêu thu ngân sách, chi thường xuyên. Đồng thời, triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong nhiệm kỳ tới sát thực tế.

Nhấn mạnh các cấp, các ngành đang tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị huyện chú trọng giải quyết các vụ việc phức tạp, không để xảy ra điểm nóng, kịp thời phát hiện mất an ninh trật tự để xử lý kịp thời.

Về các kiến nghị của huyện, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận, tổng hợp chuyển các cấp, ngành xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời, đề nghị huyện, trên cơ sở thực tiễn hoạt động của mình chủ động đề xuất với Thành phố những chính sách, cơ chế đặc thù, linh hoạt để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


Nguyễn Hợp


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t