HĐND TP Hà Nội chuẩn bị giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 (08:54 29/08/2019)


HNP - Ngày 26/8, HĐND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 53/QĐ-HĐND thành lập Đoàn giám sát tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 2016-2020, theo Nghị quyết của HĐND Thành phố.

Đợt giám sát nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết của HĐND Thành phố; Đề xuất, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,các chỉ tiêu kinh tế xã hội theo Nghị quyết của HĐND Thành phố; Báo cáo kết quả giám sát với HĐND Thành phố.

Về nội dung, đoàn giám sát sẽ xem xét, đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết của HĐND Thành phố đến hết tháng 8/2019 và ước kết quả thực hiện hết năm 2019, năm 2020 của Thành phố và các quận, huyện, thị xã. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm để có kiến nghị đối với các cơ quan liên quan nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết HĐND Thành phố. Đối tượng giám sát là các sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Đoàn giám sát đề nghị các đơn vị xây dựng báo cáo theo yêu cầu và gửi về Thường trực HĐND Thành phố trước ngày 10/9/2019. Đoàn giám sát bố trí làm việc cụ thể với các đơn vị trong thời gian tháng 9, 10/2019.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t