Cần tuyên truyền sâu rộng chính sách pháp luật liên quan đến Luật Thống kê (19:26 21/08/2019)


HNP - Sáng 21/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã làm việc với Cục Thống kê Hà Nội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về Thống kê trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2019. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai làm Trưởng đoàn giám sát.

Đồng chí Bùi Huyền Mai phát biểu kết luận buổi giám sát


Theo báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, hệ thống chỉ tiêu thống kê của Hà Nội được chia thành 20 nhóm chỉ tiêu với 110 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, có 60 chỉ tiêu do ngành thống kê thực hiện, 50 chỉ tiêu do 19 sở, ban, ngành của Thành phố chủ trì thực hiện và gửi báo cáo về CTK. Trong số 19 sở, ban, ngành có 15 đơn vị đã thực hiện đầy đủ; 4 đơn vị chưa nộp báo cáo với 8 chỉ tiêu (trong đó 2 chỉ tiêu chưa đến kỳ báo cáo), chiếm 21,1% so đơn vị và 5,5% số chỉ tiêu chưa thực hiện, cụ thể: Sở Nội vụ có 3 chỉ tiêu (trong đó 2 chỉ tiêu chưa đến kỳ thực hiện); Tòa án 1 chỉ tiêu; Sở Tư pháp 3 chỉ tiêu; Sở Xây dựng 1 chỉ tiêu. Xét theo mức độ đáp ứng thông tin, trong tổng số 121 báo cáo đã thực hiện mới có 72,7% số báo cáo có đầy đủ số liệu, đúng biểu mẫu; 27,3% báo cáo còn thiếu chỉ tiêu và không đúng biểu mẫu.
 
Trong giai đoạn 2016 - 2019, bình quân mỗi năm Cục Thống kê triển khai gần 30 cuộc điều tra (ĐT), Tổng điều tra (TĐT) các loại. Cục Thống kê đã tổ chức thành công tất cả các cuộc ĐT, TĐT theo nhiệm vụ. Đặc biệt là tổ chức thành công 3 cuộc TĐT lớn: TĐT nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, TĐT kinh tế năm 2017, TĐT dân số và nhà ở năm 2019.
 
Tuy nhiên, công tác thống kê hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do nhận thức về vai trò của công tác thống kê còn bị xem nhẹ. Ý thức chấp hành pháp luật Thống kê của một bộ phận tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chưa nghiêm. Một số đối tượng áp dụng Luật Thống kê chưa biết và chưa hiểu rõ quy định, nên thực hiện còn lúng túng. Việc phối hợp khai thác, chia sẻ và sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê còn hạn chế, nhất là chia sẻ, cung cấp dữ liệu hành chính của các sở, ngành cho Cục Thống kê trong việc tính toán, biên soạn các chỉ tiêu thống kê.
 
Bên cạnh đó, công tác phân tích và dự báo đã được tăng cường nhưng vẫn còn hạn chế nhất định. Một số báo cáo phân tích chủ yếu mô tả số liệu, thiếu nhận định, đánh giá, đề xuất giải pháp cụ thể đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Thông tin thu được qua điều tra nhiều nhưng các báo cáo phân tích chuyên sâu còn ít; chủ yếu dừng lại ở việc cung cấp số liệu, ít các sản phẩm chuyên đề. Chưa sử dụng kỹ thuật mô hình cũng như ít ứng dụng CNTT trong phân tích, dự báo. Nguyên nhân chủ yếu do năng lực và nhân lực làm công tác phân tích và dự báo thống kê còn ít. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về phân tích và dự báo chưa thường xuyên. Hơn nữa kinh phí bố trí cho công tác phân tích và dự báo thống kê còn hạn chế, chưa tương xứng với vai trò và vị trí ngày càng quan trọng của hoạt động này.
 
Đội ngũ cán bộ làm công tác thống kê sở, ngành và thống kê cấp xã hiện nay đều là kiêm nhiệm, lại thường xuyên biến động; thời gian phần lớn là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác, ít được đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ thống kê. Việc tuyển chọn cộng tác viên, điều tra viên phục vụ công tác điều tra, Tổng điều tra còn gặp khó khăn do định mức kinh phí thấp, đặc biệt là ở khu vực thành thị.
 
Để công tác thống kê được thuận lợi, Cục Thống kê Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính có cơ chế đặc thù về chi trả tiền công điều tra cho điều tra viên đối với các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh cho phù hợp với thu nhập và mức sống của người lao động trên địa bàn thành phố. Đề nghị HĐND, UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã được phân công thực hiện tại Quyết định số 4843/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND TP. Các sở, ban, ngành cần quan tâm bố trí người làm công tác thống kê ổn định. Tăng cường chia sẻ dữ liệu hành chính đang quản lý cho Cơ quan Thống kê thành phố nhằm sử dụng tối đa thông tin từ dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước như quy định của Luật Thống kê 2015.
 
Kết luận tại buổi làm việc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Bùi Huyền Mai ghi nhận các kiến nghị của Cục Thống kê thành phố để chuyển tải tới Chính phủ, bộ ngành có liên quan. Đồng thời đề nghị đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng chính sách pháp luật liên quan đến Luật Thống kê nhằm nâng cao nhận thức của các cấp quản lý, cùng cán bộ nhân viên; xem xét rà soát tăng cường kiểm tra thanh tra đối với hoạt động thu thập thông tin, điều tra, tổng điều tra của ngành; tăng cường phối hợp cơ quan thành phố chia sẻ dữ liệu thông tin. Đề nghị quận huyện quan tâm tuyên truyền nhận thức pháp luật về thống kê đến người dân...

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t