Tháng 9/2019: Tổ chức giải trình về việc cung cấp nước sạch cho nhân dân (17:24 21/08/2019)


HNP - Ngày 20/8, HĐND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 17/KH-HĐND về tổ chức phiên giải trình về việc cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự kiến, phiên giải trình sẽ được tổ chức vào ngày 06/9/2019.

Thông qua hoạt động giải trình của các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương và doanh nghiệp có liên quan để xem xét, đánh giá tình hình, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND Thành phố về hoạt động sản xuất, cung cấp nước sạch cho nhân dân Thủ đô trong thời gian vừa qua. Từ đó, Thường trực HĐND Thành phố đưa ra các kiến nghị, giải pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được phê duyệt, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cung cấp nước sạch cho nhân dân trong thời gian tới nhằm phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất chỉ tiêu người dân được sử dụng nước sạch theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết HĐND khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021.

Về nội dung, phạm vi phiên giải trình, Thường trực HĐND Thành phố nghe UBND Thành phố, các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, các quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình báo cáo, giải trình việc thực hiện các quy định pháp luật, chỉ đạo của UBND Thành phố về cung cấp nước sạch cho người dân Thủ đô trong thời gian qua; tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm để xảy ra tồn tại, hạn chế; các giải pháp khắc phục và trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian tới để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cung cấp nước sạch cho người dân.

Chịu trách nhiệm chính phiên giải trình là UBND Thành phố và Giám đốc các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND một số xã, thị trấn. Đơn vị phối hợp tham gia phiên giải trình: Giám đốc một số Sở, ngành; Giám đốc một số doanh nghiệp đang thực hiện các dự án phát triển nguồn, mạng phân phối nước sạch; đơn vị đang vận hành quản lý các công trình cung cấp nước sạch nông thôn cho người dân.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t