Đoàn ĐBQH TP Hà Nội lắng nghe ý kiến việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (20:45 08/08/2019)


HNP - Ngày 8/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và đề xuất kiến nghị trong thời gian tới. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Bùi Huyền Mai; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh.

Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu kết luận Hội nghị


Báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết 42, Giám đốc NHNN Việt Nam, Chi nhánh TP Nguyễn Minh Tuấn cho biết: Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tích cực triển khai các nhiệm vụ và giải pháp xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 cũng như theo chỉ đạo của NHNN kiểm soát, hạn chế nợ xấu mới phát sinh; tích cực tập trung nhân lực, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền địa phương các cấp và các ban, ngành, đoàn thể cũng như các cơ quan pháp luật để hỗ trợ công tác thu hồi nợ; Thường xuyên tổ chức truyền thông tới các đơn vị, bộ phân trực thuộc các nội dung của Nghị quyết 42 để áp dụng trong công tác xử lý nợ xấu và tổ chức rà soát, đánh giá lại các khoản nợ để xem xét áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định tại Nghị quyết.
 
Sau hai năm thực hiện Nghị quyết 42, việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn Hà Nội đã có những bước chuyển biến khá tích cực, có tác dụng giúp các TCTD nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu nguy cơ mất vốn và đóng góp vào việc phát triển kinh tế xã hội Thủ đô; khách hàng có nợ xấu trả nợ có xu hướng tăng lên, phần nào phản ảnh ý thức trả nợ của khách hàng đã cải thiện, có ý thức tự giác, chủ động và hợp tác hơn trong việc trả nợ các TCTD, việc chủ tài sản cố ý chây ỳ, chống đối kéo dài thờii gian trả nợ giảm…
 
Đến 30/6/2019, dư nợ xấu theo Nghị quyết 42 của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Hà Nội là 174 tỷ đồng; đã xử lý được 140,9 tỷ đồng nợ xấu (trong đó: khách hàng trả nợ 21,5 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 15,25%); Sử dụng dự phòng r