Ban Đô thị, HĐND TP chuẩn bị khảo sát tình hình cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố (22:01 31/07/2019)


HNP - Ngày 25/7, Ban Đô thị, HĐND TP có Kế hoạch số 15/KH-HĐND về khảo sát tình hình cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đợt khảo sát nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Thành phố về cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn Thành phố. Đề xuất, kiến nghị những giải pháp để tháo gỡ vướng mắc, khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành cao nhất chỉ tiêu Nghị quyết HĐND Thành phố về cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân Thủ đô.

Nội dung, phạm vi khảo sát bao gồm: Kết quả phát triển nguồn; phát triển mạng cung cấp nước sạch; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch trên địa bàn Thành phố tính đến tháng 7/2019. Kết quả thực hiện chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố về hoạt động cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua. Kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 67/BC-HĐND, ngày 28/9/2018, của Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội.

Đối tượng khảo sát bao gồm các sở: Xây dựng; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; UBND các quận, huyện, thị xã; Các doanh nghiệp đầu tư xây dựng, quản lý khai thác vận hành dự án cấp nguồn, dự án phát triển mạng, dự án nước sạch nông thôn trên địa bàn Thành phố.

Dự kiến thời gian khảo sát sẽ thực hiện trong tháng 8/2019.


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t