Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 (21:58 31/07/2019)


HNP - HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Theo nghị quyết, HĐND TP tán thành đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và thông qua nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 cùa thành phố Hà Nội như báo cáo của UBND Thành phố trình. HĐNDThành phố nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2019, các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô phấn đấu cao nhất để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2019, trọng tâm là tiếp tục thực hiện chủ đề: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh tăng trưởng, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô tập trung thực hiện 12 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, chú trọng tiếp tục thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của HĐNDThành phố, trọng tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải cách TTHC, đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giải quyết TTHC liên thông tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức, tháo gỡ rào cản hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo mọi thuận lợi để thúc đẩy phát triển, bảo đảm kiểm soát lạm phát. Quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất - tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại. Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các chương trình làm việc của Thành ủy, HĐND Thành phố, các nội dung chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; Kế hoạch của Thành ủy về thực hiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình Chính quyền đô thị. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt mức tăng trưỏng đề ra đầu năm là 7,4%-7,6%, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 cần đạt mức tăng trưởng từ 7,6%-8%. Tập trung hoàn thành những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn như: Tăng trưởng công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, xuất, nhập khẩu; cấp nước sạch khu vực nông thôn; tỉ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động ổn định có trạm xử lý nước sạch; công nhận mới và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia; giao đất dịch vụ;... Đặc biệt, giải pháp liên quan đến các chỉ tiêu đến nay còn thấp để tập trung triển khai nhằm đảm bảo hoàn thành Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016- 2020 của Thành phố.

Thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo. Nghiên cứu và làm tốt công tác dự báo thị trường, nhất là diễn biến cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung để đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển sản xuất kinh doanh. Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Thành lập các cụm công nghiệp theo Quy hoạch, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng để thu hút doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất.

Tăng cường nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường. Tập trung hoàn thành thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu đô thị, các đồ án quy hoạch chi tiết trọng điểm và quy hoạch cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ. Đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch phần khu đô thị còn lại và các quy hoạch mang tính kĩ thuật chuyên ngành. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra và thực hiện các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn trong việc sử dụng công trình nhà chung cư và công trình công cộng. Tháo gỡ kịp thời vướng mắc trong cơ chế để khuyến khích xã hội hóa đầu tư các lĩnh vực cấp nước, xử lý nước thải. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc duy tu, bảo trì định kỳ hệ thống hạ tầng giao thông. Rà soát, kiểm tra, xây dựng và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2019. Tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo trật tự xây dựng, không để phát sinh vi phạm mới về xây dựng.

Nâng cao chất lượng các chỉ tiêu về danh hiệu văn hóa tương xứng với phát triển kinh tế và giá trị truyền thống của Thủ đô; đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế. Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn. Tập trung hoàn thiện Hồ sơ trình UNESCO đề cử Hà Nội tham gia mạng lưới các “Thành phố sáng tạo”.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước, tiến tới xây dựng Thành phố thông minh, chính phủ điện tử. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các chỉ số thành phần PCI còn thấp. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số PAPI, tập trung vào các chỉ số: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Trách nhiệm giải trình với người dân; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội trong mọi tình huống,…


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t