Quy định mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (11:02 24/07/2019)


HNP - Ngày 10/7, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND về mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí Công an chính quy) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, quy định mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí Công an chính quy) trên địa bàn thành phố Hà Nội, như sau:

Phó Trưởng Công an xã: Mức phụ cấp hàng tháng theo hệ số 1,86 mức lương cơ sở; Công an viên thường trực ở xã: Mức phụ cấp hàng tháng theo hệ số 1,2 mức lương cơ sở.

Nguồn kinh phí thực hiện mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí Công an chính quy) trên địa bàn thành phố được cân đối trong dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn hàng năm.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND, ngày 17/7/2013, của HĐND Thành phố về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV kỳ họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2019.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t