Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (10:50 24/07/2019)


HNP - Ngày 10/7, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng ngày, HĐND TP ban hành các nghị quyết số 13/NQ-HĐND, 14/NQ-HĐND, 15/NQ-HĐND về công tác cán bộ.

* Nghị quyết số 11/NQ-HĐND thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của UBND Thành phố kèm theo Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 27/6/2019.

HĐND TP giao UBND Thành phố hoàn thiện một số nội dung của Đồ án điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Đô thị, ý kiến của các đại biểu HĐND Thành phố; báo cáo Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch sau khi được phê duyệt theo quy định. Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 10/7/2019.

* Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Mạnh Phú do khuyết điểm, vi phạm nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ và nhân dân, làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân nên không đủ tiêu chuẩn là đại biểu HĐND Thành phố.

* Nghị quyết số 14/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Vinh, nguyên Giám đốc Sờ Quy hoạch - Kiến trúc do nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

* Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên UBND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Trúc Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t