Lịch tiếp xúc của tri của đại biểu HĐND TP sau kỳ họp thứ 9 HĐND TP khóa XV (16:08 16/07/2019)


HNP - Từ ngày 17/7 đến ngày 27/7/2019, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV tổ chức tiếp xúc cử tri tại các tổ đại biểu để thông báo kết quả kỳ họp thứ 9.

TT

Quận, huyện, thị xã

(Đơn vị bầu cử)

Thời gian

tiếp xúc cử tri

Địa điểm, địa chỉ tổ chức tiếp xúc cử tri

1

Quận Hai Bà Trưng

(Đơn vị bầu cử số 04)

1. ĐB NGUYỄN VĂN SỬU

2. ĐB NGUYỄN VĂN NAM

3. ĐB ĐÀO QUANG MINH

4. ĐB PHÙNG BÍCH NGA

08 giờ 30,

ngày 17/7/2019 (thứ Tư)

Hội trường tầng 4 – Trụ sở HĐND và UBND quận Hai Bà Trưng.

Số 30 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng

2

Huyện Mê Linh

(Đơn vị bầu cử số 22)

1.ĐB ĐOÀN VĂN TRỌNG

2. ĐB NGUYỄN MINH TUẤN

3. ĐB ĐOÀN VIỆT CƯỜNG

14 giờ 00,

ngày 17/7/2019 (thứ Tư)

Hội trường

xã Liên Mạc, huyện Mê Linh

3

Huyện Thanh Oai

(Đơn vị bầu cử số 14)

1. ĐB PHÙNG THỊ HỒNG HÀ

2. ĐB ĐINH TRƯỜNG THỌ

3. ĐBNGUYỄN MINH CHUNG

08 giờ 00,

ngày 18/7/2019 (thứ Năm)