Lịch tiếp công dân quý III năm 2019 của đại biểu HĐND Thành phố (13:35 06/07/2019)


HNP - Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quyết định số 84/QĐ-HĐND, ngày 08/11/2016, của HĐND Thành phố về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức để đại biểu HĐND Thành phố tiếp công dân tại nơi tiếp công dân ở địa phương mà đại biểu ứng cử.

Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội đăng lịch tiếp công dân quý III năm 2019 của đại biểu HĐND Thành phố, khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại văn bản đính kèm.


Copy of Lich tiep dan quý 2019. quý III.xls


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t