Văn phòng HĐND TP: Triển khai thực hiện văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ (10:02 01/07/2019)


HNP - Ngày 28/6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội có Văn bản số 65/VP-HCTCQT về việc triển khai thực hiện văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Theo đó, từ ngày 08/12/2015, Văn phòng HĐND TP đã triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ thay thế cho chữ ký số chuyên dùng Thành phố đối với các văn bản điện tử phát hành đi tại cơ quan Văn phòng HĐND thành phố.

Kể từ ngày 01/7/2019, Văn phòng HĐND TP sẽ thực hiện gửi văn bản điện tử, không gửi văn bản giấy trong giao dịch hành chính điện tử với các cơ quan, đơn vị trong Thành phố, cụ thể, các văn bản của HĐND Thành phố bao gồm: Thông báo, kế hoạch, công văn, giấy mời, các loại bản sao, tài liệu kỳ họp HĐND (trừ tài liệu mật); các văn bản của Văn phòng HĐND TP bao gồm: Quyết định văn phòng, thông báo Văn phòng, kế hoạch Văn phòng, công văn Văn phòng, giấy mời họp Văn phòng, các tài liệu họp.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t