Ban Pháp chế làm việc với Sở Tư pháp về hoạt động công chứng (16:00 06/06/2019)


HNP - Sáng 6/6, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đã giám sát tại Sở Tư pháp về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố.


Theo báo cáo của Sở Tư pháp, tính đến hết năm 2018, toàn Thành phố có 122 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó, có 10 phòng công chứng và 194 văn phòng công chứng, tổng số 470 công chứng viên phủ khắp 30 quận, huyện, thị xã. Năm 2018, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố đã thực hiện công chứng 425.667 hợp đồng, giao dịch; tổng thù lao và phí công chứng hơn 301 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 29 tỷ đồng; chứng thực bản sao 3.284.464 bản; phí chứng thực bản sao hơn 22 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 2,6 tỷ đồng; chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản 43.687 việc; phí chứng thực chữ ký hơn 609 triệu đồng, nộp ngân sách hơn 90 triệu đồng.

Sở Tư pháp đã thực hiện kiểm tra đột xuất theo phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, thanh tra đột xuất 01 Văn phòng công chứng và 07 văn phòng công chứng theo kế hoạch, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạt hành chính với tổng số tiền phạt là 115 triệu đồng.

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hồ Xuân Hương, số lượng tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên trên địa bàn nhiều và trải rộng nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Còn có tổ chức hành nghề công chứng mở địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở, trong hoạt động công chứng còn xảy ra tình trạng các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng không đúng quy định, công chứng hợp đồng, giao dịch thiếu chữ ký của công chứng viên, người yêu cầu công chứng vào từng trang của hợp đồng giao dịch, thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch không đủ thành phần hồ sơ theo quy định,…

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch, trong đó, có Luật công chứng năm 2014, cũng có những khó khăn, thách thức trong quản lý nhà nước vì vừa đảm bảo đúng tinh thần của Luật không còn quy hoạch về công chứng trên các đơn vị hành chính, vừa phải đảm bảo định hướng tổ chức hành nghề công chứng phát triển gắn với dân cư,…

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam đánh giá: trong thời gian qua, Sở Tư pháp đã triển khai nghiêm túc công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trên địa bàn. Tuy nhiên, lộ trình kế hoạch của thành phố về chuyển đổi tự chủ các phòng công chứng còn chưa được thực hiện hiệu quả.

Thời gian tới, đồng chí đề nghị Sở Tư pháp chú trọng thực hiện việc chuyển đổi các phòng công chứng sang tự chủ, trong đó, phải xác định rõ 3 mô hình. Thứ nhất, vẫn phải duy trì một số phòng công chứng, đối với những nơi điều kiện kinh tế còn khó khăn, các văn phòng công chứng chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Đối với những nơi này, Sở Tư pháp phải tính toán để bố trí các phòng công chứng có chuyển đổi tự chủ toàn phần hay một phần.

Thứ hai, những nơi nào đủ văn phòng công chứng, hoạt động đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân thì bắt buộc phải chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng. Khi thực hiện phải tính toán, xem xét giải quyết chế độ cho viên chức và phải tính toán kỹ về vấn đề định giá. Sở Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ báo cáo Ban chỉ đạo 39 về lộ trình chuyển đổi phòng công chứng sang tự chủ. Thứ ba, đối với những phòng công chứng không thể thực hiện được tự chủ thì phải giải tán phòng công chứng, thu hồi toàn bộ tài sản cho nhà nước.

Bên cạnh việc xác định rõ mô hình và lộ trình chuyển đổi tự chủ của các phòng công chứng, Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam cũng đề nghị Sở Tư pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm sai phạm. Đồng thời, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuyển đổi phòng công chứng để báo cáo thành phố và Bộ Tư pháp, kiến nghị những giải pháp để thực hiện tốt chủ trương này.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật