Ban Pháp chế làm việc với Sở Tư pháp về hoạt động công chứng (16:00 06/06/2019)


HNP - Sáng 6/6, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội đã giám sát tại Sở Tư pháp về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố.


Theo báo cáo của Sở Tư pháp, tính đến hết năm 2018, toàn Thành phố có 122 tổ chức hành nghề công chứng, trong đó, có 10 phòng công chứng và 194 văn phòng công chứng, tổng số 470 công chứng viên phủ khắp 30 quận, huyện, thị xã. Năm 2018, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố đã thực hiện công chứng 425.667 hợp đồng, giao dịch; tổng thù lao và phí công chứng hơn 301 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 29 tỷ đồng; chứng thực bản sao 3.284.464 bản; phí chứng thực bản sao hơn 22 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 2,6 tỷ đồng; chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản 43.687 việc; phí chứng thực chữ ký hơn 609 triệu đồng, nộp ngân sách hơn 90 triệu đồng.

Sở Tư pháp đã thực hiện kiểm tra đột xuất theo phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, thanh tra đột xuất 01 Văn phòng công chứng và 07 văn phòng công chứng theo kế hoạch, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạt hành chính với tổng số tiền phạt là 115 triệu đồng.

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hồ Xuân Hương, số lượng tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên trên địa bàn nhiều và trải rộng nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Còn có tổ chức hành nghề công chứng mở địa điểm giao dịch khác ngoài trụ sở, trong hoạt động công chứng còn xảy ra tình trạng các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng không đúng quy định, công chứng hợp đồng, giao dịch thiếu chữ ký của công chứng viên, người yêu cầu công chứng vào từng trang của hợp đồng giao dịch, thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch không đủ thành phần hồ sơ theo quy định,…

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch, trong đó, có Luật công chứng năm 2014, cũng có những khó khăn, thách thức trong quản lý nhà nước vì vừa đảm bảo đúng tinh thần của Luật không còn quy hoạch về công chứng trên các đơn vị hành chính, vừa phải đảm bảo định hướng tổ chức hành nghề công chứng phát triển gắn với dân cư,…

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Hoài Nam đánh giá: trong thời gian qua, Sở Tư pháp đã triển khai nghiêm túc c