Ban Đô thị giám sát việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt (21:42 04/06/2019)


HNP - Chiều 4/6, Ban Đô thị đã làm việc với lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc về tình hình thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố.


Theo tổng hợp của Ban Đô thị, việc xây dựng định mức, đơn giá, giá dịch vụ, lựa chọn nhà thầu và thực hiện thanh, quyết toán gói thầu trong lĩnh vực vệ sinh môi trường đã thu được những kết quả tốt. Cụ thể, phương thức thu tiền sử dụng dịch vụ vệ sinh môi trường đã được Thành phố điều chỉnh thay đổi phù hợp với thực tiễn quản lý để nâng cao hiệu quả công tác thu bước đầu đã hiệu quả hơn, kết quả thu tiền sử dụng dịch vụ vệ sinh môi trường đạt cao hơn trước. Phương thức quản lý duy trì VSMT đã được Thành phố thay đổi từ cơ chế đặt hàng sang thực hiện cơ chế đấu thầu tập trung các gói thầu VSMT đảm bảo tập trung một đầu mối, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, tăng tính công khai, minh bạch và khả năng cạnh tranh của các nhà thầu cung ứng dịch vụ duy trì VSMT trên địa bàn Thành phố. Kết quả đấu thầu đã tiết giảm được kinh phí, tỷ lệ chênh lệch giữa giá trúng thầu và giá gói thầu là 0,36%, tỷ lệ chênh lệch giữa giá trúng thầu và đăng ký nhu cầu của đơn vị là 3,67%.
 
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: Đơn giá một số yếu tố đầu vào nguyên, nhiên vật liệu, nhân công,... duy trì VSMT ban hành theo Quyết định số 6841/QĐ-UBNĐ ngày 13/12/2016 của UBND Thành phố được áp dụng cho các gói thầu duy trì VSMT từ năm 2017 đến nay đã biến động tăng cao hơn nhưng chưa được sửa đổi bổ sung kịp thời. Giá dịch vụ VSMT khu vực nông thôn quy định thu đồng đều 3.000 đồng/nhân khẩu theo báo cáo của các huyện là thấp và chưa đáp ứng đủ cân đối kinh phí chi trả cho công tác duy trì VSMT, chưa công bằng giữa các hộ dân ở vị trí ngõ trên 2m (đơn vị cung ứng thu gom trực tiếp) với các hộ ở vị trí ngõ dưới 2m (hộ dân phải tự tổ chức thu gom). Công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ VSMT còn có hạn chế, thiếu sót, thực hiện chưa tốt, hồ sơ mời thầu không sát thực tế, nhiều gói thầu của quận, huyện khối lượng đăng ký mời thầu thấp hơn khối lượng thực tế phải thực hiện dẫn đến phát sinh khối lượng và kinh phí VSMT phải chi trả lớn hơn kinh phí VSMT đã đấu thầu…
 
Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đã tập trung trao đổi, tìm phương hướng giải quyết các tồn tại trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời đưa ra các kiến nghị, đề xuất với Thành phố trong việc sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý nhà nước trên lĩnh vực này.
 
Sau khi trao đổi, làm rõ các vấn đề liên quan, Trưởng ban Đô thị Nguyễn Nguyễn Quân đánh giá công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP thời gian qua đã có nhiều tiến bộ. Để làm tốt hơn nữa công tác này, Ban Đô thị đề nghị UBND TP xem xét giải quyết đề nghị của các quận, huyện về giá trị bổ sung kinh phí duy trì VSMT do phát sinh tăng khối lượng thu gom, vận chuyển rác thải so với hồ sơ mời thầu. Chỉ đạo Sở Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện, các đơn vị cung ứng dịch vụ duy trì VSMT trên địa bàn Thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt trong ngày đạt tỷ lệ 100% ở tất cả các khu vực đô thị và nông thôn. Sớm ban hành giá dịch vụ VSMT trên địa bàn Thành phố theo Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng để tổ chức thực hiện.
 
Đối với Sở Xây dựng, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nhà thầu thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo nâng cao chất lượng VSMT trên toàn địa bàn Thành phố. Chủ động rà soát, kịp thời điều chỉnh phương án phân luồng khối lượng vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn Thành phố hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng quận, huyện, đảm bảo rác thải được vận chuyển về khu xử lý 100% trong ngày.
 
Trưởng ban Đô thị Nguyễn Nguyên Quân đề nghị Sở Tài chính rà soát, bổ sung điều chỉnh lại nội dung thỏa thuận khung, Hợp đồng kinh tế các gói thầu thầu thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đảm bảo đúng quy định của Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. Tham mưu UBND Thành phố phương án xử lý kinh phí tăng thêm do tăng khối lượng thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt của các quận, huyện không có khả năng cân đối, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng khẩn trương đôn đốc, hướng dẫn các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt trong ngày đạt tỷ lệ 100% ở tất cả các khu vực đô thị và nông thôn theo chỉ đạo của UBND TP.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật