Đánh giá chất lượng cán bộ, công chức: Tránh hiện tượng xuê xoa, chiếu lệ (07:51 06/06/2019)


HNP - Thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016- 2020”, các cấp, các ngành của thành phố đã triển khai thực hiện và từng bước có chuyển biến. Ghi nhận qua đợt giám sát của Thường trực HĐND thành phố mới đây, bên cạnh những kết quả tích cực, một số đơn vị còn chưa đề cao công tác đánh giá, phân loại cán bộ; vẫn còn hiện tượng xuê xoa, chiếu lệ…

Sáng tạo trong cách làm

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng, thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức của thành phố có nhiều đổi mới. Bên cạnh đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành công vụ và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, từ cuối năm 2017, UBND thành phố đã chỉ đạo việc giám đốc các sở chuyên ngành chấm điểm trưởng các phòng chuyên môn cấp sở và UBND cấp huyện; chủ tịch UBND cấp huyện chấm điểm chủ tịch UBND cấp xã. Đây là cách làm sáng tạo, thêm một kênh thông tin hỗ trợ cho công tác đánh giá cán bộ.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 3814-QĐ/TU của Thành ủy về ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc này, nâng cao kỷ luật của mỗi cá nhân trong thực thi chức trách được giao. Đến nay, việc đánh giá, xếp loại hằng tháng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã dần đi vào nền nếp, làm căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua tháng và năm; đồng thời là cơ sở để các đơn vị bố trí, sử dụng, quy hoạch, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Thời gian qua, huyện Gia Lâm đã làm tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ. Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lê Anh Quân cho biết, chú trọng việc này, huyện đã thực hiện 95 cuộc kiểm tra thực thi công vụ đối với các phòng, ban, đơn vị, cơ sở (trong đó 17 cuộc kiểm tra đột xuất). Qua đó, đã chấn chỉnh những cá nhân chểnh mảng công việc; chỉ đạo các đơn vị tự kiểm điểm, có biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, không tái phạm.

Thị xã Sơn Tây cũng có chuyển biến, đã tiến hành 25 cuộc thanh tra, kiểm tra công vụ ở lĩnh vực thu-chi ngân sách, quản lý sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản,… từ thị xã đến cơ sở. Qua đó, UBND thị xã đến các xã, phường đã lấy sự hài lòng của các tổ chức, công dân đến giải quyết thủ tục hành chính làm thước đó hiệu quả, hiệu lực của bộ máy hành chính và trong đánh giá cán bộ, công chức.

Khắc phục hiện tượng đánh giá chiếu lệ

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Hoài Nam cho biết, không phủ nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện Năm kỷ cương hành chính. Song thực tiễn, vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác đánh giá cán bộ của các sở, ngành, đơn vị.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa thường xuyên, liên tục thực hiện kiểm tra công vụ; nội dung, phương thức đánh giá cán bộ chậm đổi mới, chưa gắn với thực tiễn công việc. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố, do việc hợp nhất các ban quản lý, nên trình độ, chuyên môn của cán bộ không đồng đều, chưa sắp xếp theo đúng đề án vị trí việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo, dẫn đến việc đánh giá, nhận xét cán bộ, viên chức chưa sát thực.

Tương tự, ở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, công tác đánh giá cán bộ, viên chức còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, dẫn đến còn một số viên chức, người lao động không bảo đảm về trình độ, năng lực theo đề án vị trí việc làm.

“Thực tế, một số cán bộ, công chức còn chưa nghiêm  chấp hành giờ giấc làm việc theo quy định. Cá biệt, có cơ quan, đơn vị đi tham quan không trực tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính vào ngày làm việc; có đơn vị báo cáo về hoạt động tự thanh tra, kiểm tra công vụ, nhưng khi đoàn kiểm tra công vụ thành phố tiến hành kiểm tra vẫn phát hiện nhiều thiếu sót, khuyết điểm” - Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng thừa nhận.

Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố Hồ Vân Nga cho biết, để khắc phục hạn chế trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, các sở, ngành, đơn vị cần nâng cao hiệu quả Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; những đơn vị chưa duyệt thì khẩn trương hoàn thiện trình UBND thành phố phê duyệt, từ đó bố trí cán bộ có đủ chuyên môn, năng lực đảm nhận theo từng vị trí, yêu cầu công việc. “Vẫn cần phải nêu cao vai trò người đứng đầu của từng ngành, lĩnh vực. Nếu đánh giá thiếu khách quan, nể nang, xuê xoa thì ngành ngày càng trì trệ, đi vào ngõ cụt và cũng sẽ dẫn đến hệ quả không đạt mục tiêu tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW” - bà Hồ Vân Nga nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho rằng, việc đánh giá chất lượng cán bộ theo công việc, nhiệm vụ được giao rất quan trọng. Ngoài nâng cao chất lượng công việc ở mỗi bộ phận, còn giúp mỗi cấp ủy thực hiện tốt công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Bởi, thực tiễn thời gian qua, một số đơn vị điều động, luân chuyển, bổ nhiệm các vị trí việc làm chưa đúng với chuyên môn, nên chất lượng hoàn thành công việc thấp, dẫn đến hệ quả xử lý sau bổ nhiệm khó khăn, kéo dài, dư luận trong đơn vị không tốt.


Hà Vy


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t