Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP Hà Nội: Khảo sát công tác quản lý di tích tại Phú Xuyên (06:20 01/06/2019)


HNP - Sáng 31/5, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố Hà Nội đã làm việc với UBND huyện Phú Xuyên, nhằm khảo sát, nắm bắt về tình hình bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và công tác đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa-thông tin, thể dục-thể thao trên địa bàn huyện.

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố làm việc với UBND huyện Phú Xuyên về quản lý di tích và các thiết chế văn hóa-thể thao


Theo Phó Chủ tịch UBND Phú Xuyên Trần Công Thành, huyện có 345 di tích được thành phố Hà Nội phê duyệt, trong đó, 119 di tích lịch sử được xếp hạng. Hiện nay, nhiều di tích có niên đại từ vài trăm năm trở lên đã xuống cấp nghiêm trọng, cần nguồn kinh phí lớn để tu bổ, tôn tạo, nhưng ngân sách của huyện khó khăn. Đặc biệt, đình Cổ Chế (xã Phúc Tiến), đình Thần Quy (xã Minh Tân), đình Nam Phú (xã Nam Phong),…có nguy cơ đổ sập nếu không sớm tu bổ.

Về các thiết chế văn hoá-thể thao, huyện cũng đã quan tâm đầu tư xây dựng và kêu gọi xã hội hóa từ người dân. Tuy nhiên, đa số các nhà văn hóa các thôn được nhà nước và nhân dân cùng làm mới đạt ở mức hạ tầng tốt; cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao-văn hóa nghèo nàn, chưa thu hút đông người dân tham gia.

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND thành phố đề nghị huyện Phú Xuyên bố trí kế hoạch vốn, đồng thời, thúc đẩy kêu gọi các nguồn lực để ưu tiên trùng tu, tôn tạo các di tích xuống cấp nghiêm trọng. Đối với các thiết chế văn hóa-thể thao, huyện tiếp tục đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất các nhà văn hóa cấp thôn; định hướng tổ chức hoạt động văn hóa-thể thao. Trong đó, ưu tiên bố trí người chuyên trách có chuyên môn để dẫn dắt hoạt động văn hóa-thể thao ở cơ sở đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.


Hà Vy


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật