Chuẩn bị giám sát tình hình, kết quả thực hiện công tác quyết toán các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách địa phương (15:39 27/05/2019)


HNP - Ngày 24/5, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP ban hành Quyết định số 29/QĐ-HĐND thành lập đoàn giám sát về tình hình, kết quả thực hiện công tác quyết toán các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách địa phương và tái giám sát kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Việc giám sát nhằm đánh giá thực trạng tình hình và kết quả thực hiện quyết toán các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách địa phương; tái giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (nội dung đã được Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị tại Báo cáo giám sát số 98/BC-HĐND ngày 09/9/2017). Đồng thời, làm rõ những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; xác định những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan, từ đó tổng hợp đề xuất, kiến nghị các giải pháp với các cấp có thẩm quyền và các đơn vị liên quan, báo cáo kết quả giám sát với HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố.

Về hình thức, sẽ kết hợp giám sát qua văn bản và làm việc trực tiếp tại một số đơn vị như: Sở Tài chính, Kho Bạc nhà nước thành phố Hà Nội; UBND các quận, huyện, thị xã; Các Ban quản lý dự án chuyên ngành thuộc Thành phố Hà Nội. Dự kiến, thời gian giám sát trong tháng 6/2019.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật