Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP giám sát tại quận Nam Từ Liêm (15:36 21/05/2019)


HNP - Sáng 21/5, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP đã giám sát tại quận Nam Từ Liêm về công tác giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách quận năm 2019; tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Hồ Vân Nga, Trưởng Ban KTNS phát biểu tại buổi giám sát


Đến nay, UBND quận Nam Từ Liêm đã cơ bản thực hiện công tác giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách quận năm 2019 theo đúng quy định. So với 13 chỉ tiêu được TP giao, quận đã giao 03 chỉ tiêu cao hơn mức TP giao, đó là: Tỷ lệ hộ dân cư được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa": TP giao 88,2%, quận giao 88,6%; Tỷ lệ Tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa": TP giao 74,8%, quận giao 86,3%; Tỷ lệ rác thải thu gom và vận chuyển trong ngày: TP giao 98%, quận giao 100%. Ngoài các chỉ tiêu TP giao, năm 2019, quận Nam Từ Liêm giao thêm 05 chỉ tiêu về: Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế (do quận quản lý) từ 14,5-15%; Cơ cấu kinh tế do quận quản lý (Thương mai dịch vụ 57,7%; Công nghiệp và Xây dựng 42,2%; Nông nghiệp 0,1%); Tỷ lệ đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa 81,9%; Số lao động được đào tạo việc làm 3.800 người; Tỷ lệ dân số luyện tập TDTT thường xuyên 42%.
 
Về phương án xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 của quận, theo kế hoạch từ đầu nhiệm kỳ, tổng số dự án cần đầu tư là 231 dự án; tổng số vốn phân bổ: 5.594,7 tỷ đồng. Trong đó: Dự án chuyển tiếp là 59 dự án, số vốn phân bổ: 662,6 tỷ đồng; Dự án mới là 172 dự án, số vốn phân bổ: 4.932,1 tỷ đồng. Đến hết năm 2018, quận đã điều chỉnh, bổ sung 313 dự án (trong đó: đưa ra khỏi kế hoạch 09 dự án, bổ sung 91 dự án so với kế hoạch ban đầu). Tổng số vốn phân bổ là 8.179,7 tỷ đồng (tăng 2.585 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu). Trong 3 năm 2016-2018, quận đã phê duyệt chủ trương đầu tư 122 dự án với tổng mức đầu tư: 2.590 tỷ đồng.
 
Theo UBND quận Nam Từ Liêm, một số khó khăn vướng mắc hiện nay đó là Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng mới ban hành, có nhiều nội dung mới, trong khi các Nghị định hướng dẫn ban hành chậm, nhiều nội dung vừa thực hiện vừa đợi hướng dẫn ảnh hưởng đến tiến độ công tác đầu tư xây dựng. Công tác triển khai một số dự án hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội còn chậm do vướng mắc trong công tác GPMB, chưa có địa điểm, phải điều chỉnh quy hoạch. Việc khảo sát, thiết kế một số công trình chưa sát với thực tiễn do vậy phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế, làm chậm tiến độ thi công hoàn thành công trình; chậm điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự toán, xác định giá gói thầu. Một số chủ đầu tư chưa tập trung đôn đốc nhà thầu nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng công trình hoàn thành. Chất lượng một số công trình chưa đáp ứng được yêu cầu.
 
Kết luận buổi giám sát, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hồ Vân Nga ghi nhận và đánh giá công tác giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách của quận Nam Từ Liêm năm 2019 được triển bài bản, đúng quy định. Đoàn đề nghị quận cần quan tâm, đôn đốc nội dung thu ngân sách trên địa bàn để đảm bảo các nguồn chi ngân sách năm 2019 của quận. Đồng thời đánh giá cao việc lập, rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 của quận đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hiện hành. Công tác phân bổ giao kế hoạch hàng năm cũng đáp ứng được yêu cầu đầu tư xây dựng cơ quản của quận. Đoàn giám sát đề nghị phòng Kế hoạch tài chính quận khi phê duyệt chủ trương đầu tư cần báo cáo rõ ràng trước HĐND quận về khả năng cân đối nguồn vốn. Yêu cầu UBND quận chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc giải ngân nguồn vốn các dự án còng lại. Tập trung thực hiện, giải quyết các dự án tồn tại, chưa triển khai, vướng mắc trong công tác GPMB và quy hoạch, các dự án chậm quyết toán.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật