Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương về tinh giản biên chế và cải cách hành chính (21:50 14/05/2019)


HNP - Chiều 14/5, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP chủ trì buổi giám sát của HĐND TP tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội về công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.


Báo cáo với đoàn giám sát, Giám đốc BQL Dự án Phạm Hoàng Tuấn cho biết, trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng 7 Ban Quản lý dự án cũ, hiện nay Ban có 317 cán bộ, viên chức, người lao động với 8 phòng chuyên môn nghiệp vụ. Thời điểm mới hợp nhất năm 2017, Ban có 452 người, như vậy sau hơn 2 năm, Ban đã giảm 135 người, trong đó nghỉ chế độ 8 người, chuyển công tác 26 người, chấm dứt hợp đồng lao động 94 người,…

Công tác đánh giá cán bộ, viên chức, người lao động được Ban thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, làm cơ sở để sắp xếp, sử dụng, đề bạt bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật,… Ban đã xây dựng quy định về điều hành, quản lý và ban hành Quy trình Quản lý dự án đối với các dự án đầu tư công do Ban làm chủ đầu tư, nhằm đảm bảo nguyên tắc “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Đồng thời trang bị và cung cấp phần mềm quản lý văn bản tới từng viên chức, lao động để thường xuyên cập nhật và xử lý công việc được kịp thời.

Khó khăn hiện nay của BQL Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố là số hợp đồng lao động chuyên môn tiếp nhận từ các Ban cũ chiếm tỷ lệ cao (khoảng 1/4 nhân sự), nhiều người đã ký hợp đồng lâu năm và một số người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chưa phù hợp. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất được tiếp nhận nguyên trạng từ các đơn vị cũ đã qua sử dụng nhiều năm đã xuống cấp, không đồng bộ khi tiếp nhận phải thực hiện cải tạo, sửa chữa nên phần nào ảnh hưởng đến công việc; mặt khác, trụ sở làm việc của Ban còn phân tán nên việc triển khai thực hiện một số nội dung CCHC, kiểm tra, giám sát thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính còn khó khăn; công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện cũng bị ảnh hưởng.

Một khó khăn nữa được Ban nêu là tinh giản biên chế sẽ liên quan trực tiếp đến công việc khi những người theo dự án phải xuyên suốt đến khi quyết toán xong, nếu tinh giản thì dự án đang dở dang sẽ rất khó khăn trong việc hoàn thành quyết toán.

Trước những khó khăn trong quá trình hoạt động, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố kiến nghị Thành phố chấp thuận chủ trương cho phép Ban xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyển dụng viên chức trong năm 2019 theo Đề án vị trí việc làm được duyệt và đảm bảo biên chế được giao. Đồng thời Thành phố sớm có hướng dẫn thực hiện cơ chế giải ngân linh hoạt kế hoạch vốn bố trí cho công tác chuẩn bị đầu tư để Ban có cơ sở triển khai các dự án đảm bảo tiến độ,…

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, Ban đã triển khai công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế bằng các văn bản, kế hoạch cụ thể, bài bản, chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy để ổn định tổ chức ngay sau khi hợp nhất 7 Ban quản lý. Đặc biệt, lãnh đạo Ban rất sâu sát trong quản lý, nắm chắc những khó khăn, hạn chế và chủ động đề ra giải pháp khắc phục.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Ban tiếp tục quán triệt tốt chủ trương về tinh giản biên chế và cải cách hành chính. Đồng thời Ban phải chủ động trong cơ cấu lại tổ chức bộ máy cho phù hợp, có giải pháp cụ thể hơn trong đánh giá cán bộ, ứng dụng CNTT trong hoạt động.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị các sở, ngành của Thành phố tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t